Th. Spreckelsens Mineralvandsfabrik lå på matrikel 146 – dvs. på hjørnet af Sct. Mogens Gade og Gråbrødre Kirke Stræde overfor Hans Tausens Minde. Mineralvandsfabrikken blev etableret i 1885 og eksisterede indtil 1931, hvor Spreckelsen solgte sit udstyr til bryggeriet Odin og lovede ikke igen at fremstille mineralvand i byen. Grund og bygninger blev solgt til Håndværkerforeningen i Viborg.