Indenfor enkelte fagforeninger og i fællesorganisationen havde man gennem længere tid drøftet muligheden for at oprette en brugsforening. I 1910 blev en kreds fra fagforeningerne i byen valgt til at tegne medlemmer til en kommende brugsforening. Mange meldte sig til, og den 25. november 1910 afholdtes den stiftende generalforsamling for brugsforeningen. Formanden for brugsforeningen blev savskærer A. Chr. Hansen, mens bryggeriarbejder Søren Jensen, arbejdsmand Søren Andersen, smed S.P. Sørensen og savskærer H. Jensen blev medlemmer af bestyrelsen. Foreningens formål var ved fællesindkøb at skaffe foreningens medlemmer gode og uforfalskede varer.

Det kneb med at skaffe penge til brugsforeningens start og med at få et egnet butikslokale. Brugsforeningens bestyrelse fik afslag fra flere banker på anmodningen om lån, men Viborg Byes og Omegns Sparekasse ydede en kassekredit mod, at foreningens medlemmer underskrev som garanter for brugsforeningen. Herefter lykkedes det at leje en butik i St. Sct. Hansgade 6 med et baglokale og et kælderrum hos manufakturhandler August Harder.

Der var 30 ansøgere til uddelerpladsen, og man ansatte uddeler A.C. Christiansen fra Frederikshøj til uddelerpladsen. Den 28. april 1911 stod butikken klar med inventar, ansatte og varer, men begyndelsen blev svær, da kun et fåtal af de tegnede medlemmer i brugsforeningen gjorde deres indkøb her. Efterhånden som foreningen fik fodfæste i byen steg antallet af kunder, og i 1950’erne begyndte brugsforeningen at oprette filialer rundt omkring på Viborg-egnen.