Asmild Kloster - Viborg Museum

Asmild Kloster

Omkring 1170 knyttedes et Augustinernonnekloster til Asmild Kirke. En overlevering fortæller, at en muret gang under søen førte fra Domkirken til den gamle Asmild Klosterkirke, “for at Augustinermunkene uden Forargelse kunde besøge Nonnerne i Asmildkloster”, som Ursin i sin bog “Stiftsstaden Viborg” udtrykker det, men det er endnu ikke lykkedes at finde endeligt bevis på den hemmelige tunnels eksistens.


Klosteret blev nedlagt 1536 og i 1906 erhvervede kommunen resterne af Amildkloster Hovedgård. Kirken og den dybe stenbrønd er de eneste rester, som i dag er tilbage af nonnernes fornemme klostergård. Kirken, som den fremstår i dag, er fra omkring 1300 – med senere tilføjelser.