Nørremøllevej optræder første gang i skattebogen for 1935. Billedet viser et vejarbejdersjak på Nørremøllevej.