Lyngvej blev navngivet i 1942, da byrådet ønskede at benytte bestemte navnegrupper i de enkelte kvarterer. Området var tidligere hede, og det var derfor nærliggende at opkalde vejene efter hedens planter.