Fundet i Søndersø

Omkring nytår 1954 blev der gjort et bemærkelsesværdigt fund i Søndersø. En kunstig dyngø var vokset op i søen i forbindelse med Randerschausséens udvidelse. To unge amatørarkæologer, seminarist Frits Videbech og sergentelev Hans Jørgen Blokmann, vovede sig ud på den kunstige ø og fandt der en fin bæltekæde af messing samt nogle nøgler. Bæltet består af en ringleddet kæde, fire metalplader, et spænde og et større ringformet led beregnet til fastgørelse af nøglerne.

Midlerne til borgmesterkæden

Den fornemme bæltekæde kom nogle år senere til at spille en central rolle for udformningen af Viborgs borgmesterkæde. Forhenværende skoledirektør Axel E. Nielsen havde i længere tid ment, at det historiske og traditionsrige Viborg i lighed med mange andre købstæder burde have en borgmesterkæde som et passende symbol for byen.

Derfor tog skoledirektøren i 1969 initiativ til dannelsen af en lokal komité, som fik til formål at fremskaffe midlerne til en borgmesterkæde. Det lykkedes komiteen at indsamle ca. 40.000 kr., hvoraf byens banker og sparekasser tegnede sig for hovedparten. Resten skaffede komiteen via bidrag fra en række af byens borgere, foreninger, firmaer og institutioner.

Borgmesterkædens udseende

Borgmesterkædens udseende blev lagt i hænderne på en særlig kunstnerisk komité. Komitéen besluttede, at kæden skulle være en 1,60 meter lang kopi i 18 karat massiv guld af den bæltekæde, der blev fundet ved Søndersø. På kædens led skulle navnene på de skiftende borgmestre indgraveres. Selve vedhænget blev en kopi af Viborgs ældste segl, der sandsynligvis stammer fra midten af 1200-tallet.

Kopien af vedhænget blev fremstillet efter det originale segl på et brev fra 1421. Seglet viser to senatorer (rådmand), der sidder på en bænk. Senatorerne repræsenterer efter alt at dømme en form for bystyre, idet seglets latinske omskrift lyder: “Sigillum senatorum Wibergiensis civitatis” – “Viborg bys oldermænds segl”. Motivet er i øvrigt det samme som klæder Viborgs byvåben.

Overrækkelsen af borgmesterkæden

Til udformningen af borgmesterkæden valgte man sølv- og guldsmedene Anni og Bent Knudsen. Ægteparret havde værksted i Kolding og var kendt som nogle af landets bedste. Guldsmedene afleverede borgmesterkæden den 20. marts 1970, tidsnok til at Axel E. Nielsen kunne lægge den omkring skuldrene på borgmester J. Ringgaard-Christensen ved en festlig sammenkomst den 1. april i anledning af sammenlægningen af Danmarks kommuner.

Således fik Viborg sin borgmesterkæde, der som Ringgaard-Christensen udtrykte det på overrækkelsesdagen: “…vil bære vidnesbyrd om Viborgs stolte fortid og samtidig være en tilskyndelse til at sætte alle kræfter ind på at skabe en fremgangsrig og god fremtid…”

Billede til venstre: Borgerkoner i Viborg gik med bælte af messing, som dette fundet i Viborg Søndersø. De har brugt bæltet til at hænge nøgler, pung og lommekniv i.
Foto: Lars Guldager.