Axel Plenge blev student i 1881 og cand. theol. i 1889. Som student blev han stærkt interesseret i bibelkritik, og som pædagog og præst, foredragsholder og skribent hævdede han friheden over for gamle autoriteter som en betingelse for at finde frem til sandheden.

I 1890 grundlagde Axel Plenge sammen med sin hustru, Magnella Plenge, der var uddannet lærerinde, Plenges skole, i dag Viborg Private Realskole.

Axel og Magnella Plenge ville ikke skabe en uniformeret offentlig skole, men en fri privat skole, hvor forældrene skulle have indflydelse på børnenes åndelige opdragelse, og hvor eleverne kunne have et sundt og fornøjeligt skoleliv. Skolen blev kendt for sine fester og skovture, hvor byens charabancer smykket med flag og grønt drog til Hald eller Palstrup.

Plenges skole var en fællesskole for både drenge og piger, og den var forberedelsesskole til Latinskolen. Skolen havde egen sportsplads, badeanstalt og skolekøkken, den gang noget helt nyt.

Ud fra sit skolesyn stiftede Axel Plenge foreningen ”Den frie Skole” (1904-17) med medlemmer ikke alene i Danmark, men i alle de nordiske lande. Foreningen, der fik stor tilslutning fra både fritænkere, missionsfolk og grundtvigianere, arbejdede for de frie skolers ret og betydning og for religionsundervisningens frihed.

Axel Plenge blev påvirket af den grundtvigske præst Morten Pontoppidan, og på opfordring af biskop A.S. Poulsen i Viborg solgte han skolen og blev præst først i Uldum og Langskov og senere i Magleby på Møn.

På det religiøse område blev han mere og mere liberal, og i sine senere år kom han længere og længere bort fra kirkens ortodokse kristendom og hævdede samvittighedens guddommelige bevidsthed over for en traditionel åbenbaringstro. Både Axel Plenge og senere hans hustru blev da også begravet fra Unitarernes hus.

Af Svend Korup.

Litteratur

Viborg private Realskole 1890-1990. Udg. Af skolen 1990.

Dansk Biografisk Leksikon, bind 11. København 1982.

Viborg Stifts Folkeblad 29. juli 1938: Interview med Axel Plenge.

Viborg Stifts Folkeblad 25. oktober 1958: Cand. mag. Jørgen Plenge fortæller om sin far Axel Plenge.