Da Hedeselskabets nye bygninger blev opført på Klostermarken syd for Randersvej i Overlund, blev den gamle kirkesti fra Overlund til Asmild kirke udbygget til en smuk allé, der fik navn efter området.