En sidevej til Islandsvej. Vejen er navngivet i 1962.