I det lange løb var denne skoleform dog uholdbar, og kommunen byggede efterhånden i alt 5 skoler på bymarken.

Loldrup skole i Viborg Gråbrødre landsogn, der ligger nord for Nørre Sø og vest for Loldrup sø, blev bygget i 1866. Der var kun en enkelt lærer ved skolen, som blev nedlagt i 1914, hvorefter børnene blev overført til Nørremarkskolen og Gråbrødre skole.

Viborg Nørremarkskole, også kaldet Engelsborg skole efter bebyggelsen Engelsborg nordvest for Viborg, blev bygget i 1905, og den var i brug indtil 1966. Den havde både en lærer og en lærerinde, og det var meningen, at den skulle gøre Loldrup skole overflødig, men børnetallet i Gråbrødre Landsogn blev ved med at stige, så det endte med, at kommunen måtte bygge en hel ny skole i dette distrikt.

Gråbrødre Markskole blev bygget i 1914 som afløser for Loldrup skole. Det blev en fin og fornem skole, tegnet af den kendte Viborg-arkitekt Søren Vig-Nielsen. Også den havde både en lærer og en lærerinde, og den fortsatte indtil 1959. I skolens bygninger blev senere indrettet behandlingshjemmet “Jens Holst” med elever fra hele landet. Fra 1986 har Viborg Amt brugt bygningerne til undervisnings- og kursuscenter under navnet “Blåkærgård”.

Viborg Vestermarkskole blev bygget i 1867, og den fungerede som skole indtil 1961.

Skolen på Viborg Søndermark blev bygget i 1916 til afløsning for en privat pogeskole, som beboerne på Søndermarken havde oprettet i 1908 med et kommunalt tilskud på 20 kr. pr. barn. I 1916 var der 54 elever, og foruden to skolestuer blev der bygget både en lærerbolig og en lejlighed til lærerinden. Børnetallet voksede i de kommende år, og lærerstaben blev udvidet til 6, og fra 1938 blev skolen købstadordnet. Skolen består stadig og er nu en af Viborgs største skoler under navnet Søndre skole.

Markskolerne lå i landdistrikterne uden for selve byens område og fulgte derfor skolelovens regler om undervisningsplan, skolegang og ferier for landsbyskoler, selv om de var en del af Viborg købstads skolevæsen. Efterhånden voksede de dog, og det var kun Loldrup skole, der blev ved med at være en typisk landsbyskole med én lærer til to klasser, der blev undervist på skift.

 

Tekst: Svend Korup

Litteratur

Ejnar Poulsen: Viborg Amts Degne- og Skiolehistorie. Forfatterens Forlag 1957.