I 1887 blev Frelsens Hær oprettet i Danmark, og allerede 2 år senere, nemlig i 1889 blev en afdeling oprettet i Viborg. I de første år benyttede bevægelsen lejede lokaler i Hotel du Nord på Rødevej til hærens møder og aktiviteter. En stadig stigende aktivitet gjorde det nødvendigt at finde større lokaler, og i 1907 opførte bevægelsen sin egen bygning i Reberbanen. Herfra udgik de følgende år hærens arbejde i Viborg. Men allerede efter få år var også de nye lokaler for små til bevægelsens stigende aktivitetsniveau, og i 1922 købte den lokale ledelse nogle tomme fabriksbygninger på hjørnet af Mageløs og Sct. Mathias Gade. De nye bygninger blev indrettet som mødelokaler og boliger til de faste medarbejdere. Der var også station for slumsøstrene, og her blev mange hjemløse, fattige og ensomme bespist. Bygningerne tilhører fortsat Frelsens Hær idag 2005.

Arbejdsformen i Frelsens Hær var kendetegnende for bevægelsen. Et stort hornorkester gik spillende i militærorden gennem byens gader, indtil det nåede et torv eller et sted, der var udset til at afholde møde. Her blev der talt, sunget og aflagt vidnesbyrd. Et strengeorkester ledsagede de rytmiske salmemelodier, og senere var der indsamling blandt tilhørerne til det humanitære arbejde.