“Det Danske Forfatter– og Oversættercenter er en selvejende institution, der med støtte fra bl.a. Viborg Kommune og Kulturministeriet (via Kunststyrelsen), driver den statsejede Hald Hovedgaard, som en litteratur- og kulturinstitution. På initiativ af bl.a. forfatteren Peter Seeberg og forlæggeren K. E. Hermann og med støtte fra Vi borg Kommune blev Den selvejende Institution Hald i 1975 oprettet som et “folkeligt, pædagogisk og kulturelt samlingssted”.

Som hjemsted for Arena, Forfatternes Forlag og Arkiv for ny Litteratur og arrangør af mange litterære aktiviteter og hjemsted for Hald-spillene (1975-2003) tog Hald i 1998 hul på at give arbejds- og husly til danske forfattere og oversættere og skiftede i 2002 navn til Det Danske Forfatter- og Oversættercenter.

Hvert år er mere end 100 danske forfattere, oversættere og illustratorer på gratis arbejdsophold på Hald, hvor de ud over arbejdsro og inspiration også får lejlighed til i uformelle sammenhænge og omgivelser at mødes med kollegaer.

Derudover er Hald også et lille og anderledes kursuscenter, som bruges af mange lokale og regionale kursusarrangører, samt af kulturelle kursusarrangører fra hele landet, herunder Dansk Forfatterforening og Forfatterskolen.

En vigtig del af Det Danske Forfatter- og Oversættercenters aktiviteter er offentlige litterære arrangementer som den lange række af Litterære Folkekøkkener, hvor forfattere m.fl. kommer og laver mad til publikum, og Store Bogdag på Hald, Danmarks eneste udendørs bog- og litteraturfestival, som afholdes hvert år i august.