I 1902-1903 var Stanghede centrum for en række videnskabelige meteorologiske undersøgelser ved ”Station franco-scandinave de sondages áriens á Hald 1902-03” eller på dansk ”Den fransk-skandinaviske station for luftmålinger på Hald”. Den undersøgte vindforhold, strømninger og temperaturer i de højere luftlag.


En af hovedkræfterne bag undersøgelserne var franskmanden Léon Philippe Teisserenc de Bort, der var en meget velhavende mand samt meteorolog og en pioner inden for aerologi. Han allierede sig med sine kolleger, den svenske professor H. H. Hildebrandsson og den danske fysiker, direktør for Danmarks Meteorologiske Institut, Adam Poulsen, om en midlertidig meteorologisk station ved midten af den nørrejyske højderyg. Christoffer Krabbe på Hald Hovedgård var efter sigende meget interesseret i at blive vært for det storstilede videnskabelige arbejde, og ved hans mellemkomst blev hans område på Stanghede udpeget som et yderst passende sted for etablering af stationen. Opførelse af stationen startede i juni 1902.

Læs mere om Den Meteorologiske Station ved Hald her >>

Bygningerne og andre materialer blev solgt, da stationen i 1903 havde løst sin opgave. Nogle af bygningerne findes i dag ved Dollerupvej og Thestrupvej i Dollerup. Resultaterne af forskningen blev i 1904 udgivet i publikationen ”Travaux de la Station franco-scandinave de sondages aériens à Hald 1902-1903”.


Mindedyssen

Til minde om det videnskabelige arbejde, blev det besluttet at rejse en mindedysse på stedet. Såvel fra Frankrig som Sverige blev der sendt en sten til dyssen. Turistforeningen i Viborg tog det dog åbenbart som givet, at mindesmærket blev rejst og gav meddelelse herom til den officielle ”Rejsehaandbogen Danmark”, der siden 1906-udgaven fremhævede mindestenen som en af de seværdigheder, den rejsende burde opsøge under et besøg på Viborgegnen. I rejsehåndbogen stod:


”I Aarene 1902-03 fandtes paa Ejendommen en fransk-skandinavisk meteorologisk Station. Paa det Sted, hvor den laa, hvorfra der er en pragtfuld Udsigt, er rejst en Mindestøtte med Inskription og de tre Lederes Navne L. Teisserenc de Bort fra Frankrig, H. H. Hildebrandsson fra Sverige og Adam Paulsen fra Danmark.”


I 1938 faldt sparekassebogholder Ballund Jensen over beskrivelsen i rejsehåndbogen, men han kunne ikke finde mindedyssen. Aage Munksgaard, formanden for turistforeningen, blev kontaktet, og sammen iværksatte de en eftersøgning. Den ledte dem til Hald Hovedgård, hvorfra stenene aldrig var kommet videre. De blev fundet i belægningen ved møddingen, og herfra blev de gravet op og renset. På den ene sten stod: ”H. H. Hildebrandsson SVERIGE”, og på den anden ”Station franco-scandinave de sondages aériens à Hald”.


Godsejer Poul Andersen Arkner fra Hald Hovedgård ønskede mindedyssen opstillet på Stanghede, og han forærede en større sten fra hovedgårdens have, der kunne anvendes som overligger i mindedyssen, og en sten fra hovedgårdens marker til den manglende tredje bæresten. I overliggeren blev indhugget den franske leders navn, mens den danske fysikers navn blev indhugget i den tredje bæresten. Billedhuggerarbejdet blev udført af Kaj. W. Nielsen i Viborg.


Den 16. september 1938 blev mindedyssen afsløret ved en højtidelighed på Fruerbjerget på den sydlige del af Stanghede. Den eneste tilstedeværende af de tidligere ansatte var sognefoged Fritz Langvad, Stanghede, som havde arbejdet på stationen som kusk.Mindedyssen på Stanghede.

Mindedyssen blev placeret på resterne af en tidligere gravhøj i højgruppen Kvindhøje, og det skete efter sigende nær ved en sammenfalden brønd, som var det eneste minde om den meteorologiske station. Mindedyssen står dog med sikkerhed ikke på stedet for den meteorologiske station. Den lå ca. 180 m længere mod vest, hvor lyngen endnu gemmer ganske tydelige spor ned i jorden efter bygningerne og det drejelige observationstårn samt den 200 m lange forbindelsesvej mellem dem.


Oversigt over Stanghede med mindedyssen markeret med rød prik og den meteorologiske station markeret med mørkeblåt. Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, 1:25.000, januar 2021.


Poul Andersen Arkner lod i 1943 tinglyse en deklaration om, at mindesmærket ikke må røres, og at den til enhver tid værende ejer af Hald hovedgård er forpligtet til at holde det vedlige. I 2007 blev højtomten og mindesmærket tillige tinglyst som fredet fortidsminde med fredningsnr. 2109163.

Mindedyssens data

Mindesmærket, mindedyssen består af en stenplade anbragt på tre bæresten, hvor alle 4 sten bærer inskription. Stenpladen måler 165 x 144 i fladen og er 23 cm tyk.


På oversiden af stenpladen er indhugget
L. Teisserenc de Bord
FRANKRIG

De tre bæresten måler hver ca. 65 x 45 cm på de fladt tilhuggede forsiderne og er ca. 25 cm tykke.

På stenen som vender mod vestsydvest er indhugget
Adam Poulsen
DANMARK

På stenen som vender mod sydøst er indhugget
H.H. Hildebrandsson
SVERIGE

På stenen som vender mod nord er indhugget
Station
franco-scandinave
de sondages aériens à Hald
1902 – 03

Litteratur
Arne Christensen: Den meteorologiske station ved Hald 1902-1903. Vejret, august 2015, s. 1-9.
Viborg Stifts-Tidende 9. juli 1938, s. 1 og 3.
Viborg Stifts-Tidende 16. september 1938, s. 3.