Sidevej til Østervænget i Overlund. Navngivet af Asmild-Tapdrup sogneråd ved udstykningen i 1966. Områdets forskellige vænges navne er primært hentet fra kornsorter og markplanter.