Redaktør, Viborg Stiftstidende

Født: 1839-12-10 — Død: 1926-10-10

Sophus Angelo kom til Viborg i 1875. Forinden havde han gennemgået en militær karriere som sekondløjtnant og adjudant, og deltog i krigen i 1864. I Viborg blev han ejer af Viborg Stiftsbogtrykkeri samt redaktør af Viborg Stiftstidende.

Udover bogtrykkeriet og stillingen som redaktør engagerede Sophus Angelo sig også i byens politiske liv. Han var således en overgang byrådsmedlem og formand for Højreforeningen. Angelo var ligeledes medlem af Fængselsselskabet og sad i amtets skoleråd.

Af Mikkel Kirkedahl Lysholm Nielsen

Kilder

Personarkiv, Viborg Lokalhistoriske Arkiv