Rykind findes på Resens kort fra 1677 som den del af det nuværende Sct. Nicolajgade, der går fra Rosenstræde til Gråbrødre Kirkestræde.