detektorbrug i Viborg, indlevering af fund - Viborg Museum

Arkæologi

ARKÆOLOGI OG LOVEN

Ved byggemodninger, tracégravninger, råstofindvindinger, naturgenopretninger og mange andre jordarbejder, går museet ind i hvert enkelt tilfælde og vurderer, om der er behov for en arkæologisk forundersøgelse og egentlig undersøgelse.

DETEKTORBRUG OG DANEFÆ

Genstande fra oldtid, middelalder og nyere tid har en kulturhistorisk værdi. Derfor bør du kontakte dit lokale museum, hvis du mener at have fundet en genstand, der har en historie at fortælle. På museet bliver genstanden vurderet, bestemt og registreret.

KULTURHISTORISKE RAPPORTER

Efter afslutningen af en arkæologisk undersøgelse udarbejdes altid en udgravningsrapport (den faglige dokumentation) samt en kulturhistorisk rapport til bygherren. Den kulturhistoriske rapport giver en oversigt over undersøgelsens forløb og resultater, samt sætt...

MÅNEDENS FUND

Her kan du læse om månedens fund på Viborg Museum.

SCT. MIKKELS KIRKEGÅRD

Udgravningen af den middelalderlige Sct. Mikkels Kirke og Kirkegård begyndte den 1. marts 2024 forud for byggeriet af ny psykiatrisk afdeling ved Søndersøparken.

GÅDEFULDE STENDYNGEGRAVE

Viborg Museum har i 2022 udgravet 42 stendyngegrave fra stenalderen. Læs om resultaterne her.

LUNDHØJE

Viborg Museum har i 2021 foretaget arkæologiske undersøgelser af gravhøjen Lundhøje ved Gullev. Læs om resultaterne her.

TOFTUM NÆS

Viborg Museum har nu foretaget nye undersøgelser på Toftum Næs.

GAARDSDAL DEPOT

Viborg Museum udgravede i 2020 i samarbejde med finder og detektorfører Amund Segerhard et bronzealderdepot med fornemme kvindesmykker ved Gaardsdal. Her kan du læse mere om fundet og resultaterne af undersøgelser i forbindelse med udgravningen.

UDGRAVNINGEN I ARNBJERG

Forud for byggemodning i den nye bydel Arnbjerg foretog Viborg Museum udgravninger i 2018 og 2019. Her på siden kan du læse historier om fund fra udgravningerne.

ØSTER KØLSEN

Ved Øster Kølsen har Viborg Museum undersøgt en bebyggelse fra ældre jernalder, som har været delvist omkranset af et grøftforløb. Læs mere om historikken og resultaterne her.

RUNDSVISNING I UDGRAVNINGEN SCT. MIKKELS KIRKEGÅRD

Rundvisning

Hvad er danefæ?

Danefæ er genstande fra fortiden, der kommer til veje som jordfund i Danmark, og som er forarbejdet af ædelt metal eller i øvrigt er af kulturhistorisk værdi, herunder mønter.

 

 

Den, der finder danefæ eller får danefæ i sin besiddelse, skal aflevere det, idet danefæ tilhører staten.

Loven om danefæ kan spores tilbage til middelalderen. Nationalmuseet administrerer denne lov, der sikrer, at vigtige fund fra Danmarks fortid bliver bevaret for kommende generationer.

Læs mere om danefæ, indlevering og reglerne for brug af metaldetektor hos Slots- og Kulturstyrelsen og Naturstyrelsen og Nationalmuseet.


Viborg Museum samarbejder med Midtjysk Detektorforening. I foreningen findes et godt sammenhold og en stor praktisk viden om god skik og brug ved detektorafsøgning og registrering af fundsteder mv.

Når man afleverer fundne genstande til danfævurdering på Viborg Museum er der to muligheder: 

Viborg Museum anbefaler, at bruge DIME - Digitale Metaldetektorfund, der er en brugerdrevet platform til registrering af metaldetektorfund. Herfra kan museet trække fundoplysninger elektronisk, når finderen melder fundet klar til aflevering. Det er gratis, at oprette sig som bruger på DIME, der kan bruges på alle smartphones, også til registrering på marken. Du finder DIME her >>.

Hvis man ikke vil eller ikke har mulighed for at bruge DIME, skal der udfyldes og afleveres et excel-skema digitalt. Du kan hente skemaet her >>. Der afleveres et skema pr. lokalitet. Der findes vejledning i skemaet, som dukker op når cursoren/pilen føres over de enkelte kolonneoverskrifter.

 
Har du spørgsmål vedrørende danefæ og detektorbrug kan du kontakte museumsinspektør Mikkel Kieldsen på telefon 29 60 67 93 eller mail: mik@viborg.dk