Arnbjerg viser fine spor fra fortiden - Viborg Museum

Arnbjerg viser fine spor fra fortiden

Viborg Museum har nu været i gang med udgravningerne ved Arnbjerg i et par måneder. Arkæologerne på museet begynder så småt at kunne se et mønster i sporene efter bebyggelse. 

 

Det ser ud til, at hustomterne på Arnbjerg samler sig i to koncentrationer på de to svage højdedrag i terrænet. Arkæologerne på Viborg Museum har foreløbigt undersøgt 20 hustomter, der dels er fra yngre stenalder dels fra bronzealderen. 

To gårde eller flere?

De to koncentrationer udgør måske to gårdenheder med hver sin familie, der hver for sig lå på stedet fra omkring år 2000 til 500 f.Kr. De endelige dateringer må afvente bearbejdningen. De tyve huse har ikke ligget der samtidig, men er en konsekvens af, at et hus ikke holdt mere end en generation (30-40 år). Så blev huset opgivet, og der blev bygget et nyt. 

Flyttede ikke langt

I dette tilfælde flyttede man kun relativt få meter, mens man ofte i andre områder har valgt at flytte længere væk. Engområderne må have været frugtbare, så man ikke behøvede at forlade området. Måske har beboerne været flyttet lidt længere væk ind i mellem, men det kan arkæologerne heller ikke se endnu. Der er ikke spor efter alle huse, for området er godt nedpløjet. Særligt de lettere konstruktioner fra stenalderen kan være næsten forsvundet. 

Interessante fund

Udgravningen viser, at der imellem gårdene har været en lille samlingsplads med omkring 100 jordovne. Her har man lavet mad ved sammenkomster engang i bronzealderen. Blandt fundene på udgravningen kan udover de sædvanlige lerkarskår og flintafslag bl.a. fremhæves et par nedsatte lerkar, æggen af en økse og en lille ravperle. 

Udgravning af sløjfede gravhøje

Tæt ved udgravningen af bopladsen er der også spor efter tre overpløjede gravhøje fra stenalderen. Gravhøjene var allerede sløjfede tilbage i 1888, og der er ikke meget bevaret af dem. Højene skal udgraves, og det bliver spændende at se, om der stadig er bevaret grave i dem. 

Åben udgravning

Udgravningen fortsætter sommeren over. Der vil være mulighed for at se udgravningen to gange.

Datoer: Åben udgravning den 18. juni og den 18. juli kl. 15.00.


FØLG UDGRAVNINGEN: Følg med her på hjemmesiden, hvor udgravningerne i Arnbjerg har sin egen side:  ARNBJERG  

 

Billedreportage

Der har været gang i de helt store maskiner i forbindelse med den omfattende udgravning i Arnbjerg. Og så bliver der i stor stil skovlet jord med håndkraft, analyseret spor og det hele registreres grundigt til rapporten, der skal beskrive resultaterne af udgravningen.

På billede 2 sidder en arkæolog Lars Ole Hasager Kirk og nedfælder alle observationer til brug i det videre analysearbejde. På billede 5 kan man se arkæolog Ida West Hansen skovle jord, mens arkæolog Mathilde Schødt Veland tegner og registrerer i baggrunden.

De to smilende personer på billede 5 er historiker og museumsinspektør, p. hd. Dorte Kook Lyngholm og udstillingsarkitekt Ivan Fuusgaard. De to ikke-arkæologer fik i maj en hel dag væk fra skrivebordene og ud i marken ved Arnbjerg for at smage på livet i arkæologiens tjeneste.

På billede 6 kan man lige ane arkæologerne Casper Sørensen og Anne Mette Jørgensen, der koncentrerede går ved den store gravemaskine.

 

 KLIK PÅ BILLEDERNE OG SE DEM I STORT FORMAT!