Hvad er Hvolris Venner og hvordan bliver man medlem? - Viborg Museum

Planlæg dit besøg på Hvolris

Praktisk info

Åbningstid, priser, kontakt til os, beliggenhed og samarbejde.

Det kan du opleve

Velkommen til jernalderen Læs om museumsbutikken, leje af festsalen, udstillingen, Anders fra Hvolris mm.

Dyrene på Hvolris

Dyrene på Hvolris er en stor del af hverdagen. Vi har høns, gutefår og geder.

Støtteforeningen Hvolris Venner

"Hvolris Venner" er en aktiv støtteforening for Hvolris.

Hvolris Venner

Hvolris Venner støtter Hvolris Jernalderlandsby med både økonomisk og praktisk hjælp og er uundværlig for jernalderlandsbyens beståen.

Foreningen arrangerer Ild i natten og medarrangør af Hvolris Oldtidsmarked. Derudover er foreningen aktiv i blandt andet udvikling og vedligeholdelse af Skulpturlunden på Hvolris.

Medlemskab er åbent for alle, der ønsker at støtte op om Hvolris Jernalderlandsby. Man bestemmer selv omfanget af sit engagement. Den eneste kvalifikation, som forudsættes, er en personlig interesse for det historiske eller de kunstneriske aktiviteter, der finder sted på Hvolris.

Hvolris Venner har flere laug, som laver praktisk arbejde for Hvolris. Der er for eksempel et trælaug, smedelaug og tekstillaug. Hver anden lørdag i efterår/vinter mødes de, der har lyst til Gå til jernalder, hvor man sysler med egne projekter eller eventuelle laugsopgaver.

Som medlem af Hvolris Venner får du:
Gratis adgang til Hvolris Jernalderlandsby
Gratis adgang til Viborg Museum
Gratis deltagelse i Gå til Jernalder (eksklusiv materialer)

Gratis deltagelse i Hvolris Vennefest.
Forplejning ved udvalgte arrangementer.

Ved indmeldelse får man også adgang til Hvolris Venners facebook-gruppe.

Medlemskab koster for et år:
Enkelt medlem: 125 kr.
Pensionist/barn: 90 kr.
Husstand: 250 kr.

Institutioner, virksomheder og foreninger kan tegne et særligt medlemskab.

Indmeldelse:
Indbetal beløbet på reg. nr 9261  konto nr  2825644310. Husk at skrive navn og evt. andre oplysninger ved indbetalingen. Send derefter en mail til vores kasserer Klara Kjeldsen hvolriskasserer@gmail.com, som også kan kontaktes for yderligere info.