EU-projekt skal skabe bedre livskvalitet for Alzheimer-patienter - Viborg Museum

EU-projekt skal skabe bedre livskvalitet for Alzheimer-patienter

 

Kan et museum gøre noget for at skabe bedre livskvalitet for Alzheimer-patienter og deres pårørende? Det kan museer faktisk, og mange museer i Danmark har lavet spændende projekter på hele demensområdet. Viborg Museum deltager i de kommende to år i et nyt EU-projekt, som skal samle op på de mange gode erfaringer, man har gjort i en række lande med at bruge kulturhistorien som et positivt aktiv for personer med Alzheimer. Samtidig skal projektet undersøge, hvordan man kan kombinere kulturhistoriske kilder med digitale redskaber i en ny metode, der kan komme målgruppen og deres pårørende til gavn.

 

Viborg Museum deltager i projektet, fordi det er utroligt meningsgivende at kunne anvende kulturarven som et aktiv på sundhedsområdet. I 2020 gennemførte vi projektet ”Glemmer du, så husker jeg”, hvor fotos og fotoudstillinger havde til formål at skabe erindringer og samtaler med og mellem ældre medborgere på plejecentre i Viborg Kommune, og her i 2022 deltager vi også i et demens-projekt på tværs af Region Midtjylland med en række andre museer. Og nu bygger vi altså ovenpå ved at deltage i dette EU-projekt, hvor vi skal bidrage med erfaringer fra Viborg Kommune og Region Midtjylland og lære af andre landes ditto. Projektet munder ud i en ny fælles digital metode, som kan anvendes i hele Europa.

 

Lokalt i Viborg kommer vi til at samarbejde om projektet med eksperter i Alzheimers sygdom fra Viborg Kommune. Derudover skal vi samarbejde med institutioner fra Italien, Grækenland, Bulgarien, Slovenien og Irland.