Jubel på Viborg Museum: Bevis på at Niels Bugges borg er fundet - Viborg Museum
Fem egepæle har endegyldigt bevist, at Viborg Museum har fundet Niels Bugges borg.

 

Jubel på Viborg Museum over bevis på at Niels Bugges borg er fundet


Det er slut med at gisne om, hvordan danmarkshistorien er forløbet ved de fem Halder i Viborg. Fem egepæle har endegyldigt bevist, at den sagnomspundne Niels Bugges borg er fundet.

 

Foto: Museumsinspektør Lars Agersnap-Larsen fremviser stolt en egeskive fra det træ, der ifølge analyseresultatet er fældet i år 1347.

 

Datering får arkæologerne til at juble
Begejstringen stiger til jubel. Viborg Museum har netop modtaget dateringen på det særdeles flotte fund dybt under borggården på ruinen Hald Slot ved Hald Sø, som arkæologerne på museet afdækkede i forrige måned. Alt tyder nu på, at der er tale om resterne af den borg, som ridder Niels Bugge byggede på Hald i midten af 1300-tallet.

Det arkæologerne fandt flere meter under borggården på ruinen Hald Slot ligner næsten en kiksekage. Det er faktisk resterne af en høj, stejl tørveopbygning kantet af solide egepæle langs ydersiden. Fundet udgør sydsiden af en borgbanke, som blev anlagt længe før det nuværende Hald Slot, som blev bygget i 1520’erne.

Hør museumsinspektør Lars Agersnap Larsen fortælle om, hvordan træstykket er blevet dateret, og hvorfor dateringen er "the smoking gun" i forhold til at stadfæste, at borgen må være Niels Bugges.

 

 

Foto: 3D-billede af tørvelag fra udgravningen. Det minder om en kiksekage. De fem egepæle anes i bunden af hullet.


Resultaterne vækker glæde og begejstring
De dugfriske årringsdateringer af de fem velbevarede egepæle viser samstemmende, at de solide træpæle blev fældet i vinteren 1347/48, og at de utvivlsomt er anvendt til byggeriet af borgbanken kort tid efter fældningen. Det har givet plads til stor begejstring på Viborg Museum:

Bingo! Det er helt fantastisk, at vi lykkedes med at ramme lige ned i Bugges borg. Resultatet er skelsættende for vores forståelse af Hald, og det hamrer et syvtommersøm i Danmarkshistorien. Nu ved vi, at Niels Bugge faktisk byggede borg ved Hald Sø, og det er lige præcis der nede under det senere Hald Slot, og altså ikke alle mulige andre steder i Hald-området, udtaler en storsmilende museumsinspektør Jesper Hjermind, der står i spidsen for de arkæologiske undersøgelser på Hald.

Det er altså slut med at gætte.

Det er fantastisk stort, og et rigtig smukt stykke systematisk arkæologisk håndværk vi er stolte af”, udtaler Jesper Hjermind.


Mange teorier om borgenes historier
Placeringen af Niels Bugges borg har længe henligget i tåge. Indtil for nylig var antagelsen, at borgen var identisk med den ganske store borgbanke, som ligger lige overfor Niels Bugge Kro, ca. 1 km fra Hald Ruin. Men også her har Viborg Museums arkæologer – som del af samme projekt - foretaget undersøgelser i 2016. De viser klart, at denne borg næppe nogensinde er blevet færdigbygget, og at den er påbegyndt ca. 1250-1300 - altså før Bugge købte Hald eller endsige var født. Gammel Hald, som borgen kaldes, har aldrig været hans borg. Siden har Viborg Museums arkæologer foretaget flere systematiske, målrettede undersøgelser, der bl.a. har skulle udpege det mest oplagte sted, hvor man med næsten kirurgisk præcision kunne finde spor af Bugges borg.

 

Foto: Meget stor pilespids fundet i udgravningen ved Hald. Tyder på, at der har stået store krigsmaskiner kaldet "blider" på stedet.

 

Hvem var Niels Bugge?
Niels Bugge (ca. 1300-1358) var en særdeles magtfuld skikkelse i 1300-tallets danmarkshistorie. Hans udstrakte godsbesiddelser og placering i den jyske magtelite gjorde, at skiftevis var kong Valdemar Atterdags allierede og i opposition til samme. Han købte området ved Hald Sø i 1346, og byggede en borg her. Efter mordet på Bugge i 1358, overgik borgen til en af hans svigersønner, som forgæves forsvarede den mod Valdemar Atterdags belejring i 1372. Sporene efter denne begivenhed findes efter alt at dømme nogle hundrede meter nordvest for Hald Ruin i form af to jordbanker, som må være resterne af en belejringsskanse. I 1393 gav Margrethe 1. Hald til domkirken i Viborg, der skulle rive borgen ned og genbruge byggematerialerne. Biskopperne huserede på Hald i løbet af 1400-tallet, og i 1520’erne byggede den sidste katolske biskop i Viborg, Jørgen Friis, den borg i tegl og med kæmpe jordvolde, som vi endnu kan se ruinerne af.

 

 

De arkæologiske undersøgelser på Hald indgår i projektet De fem Hald’er, der er støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Bag projektet står foreningen ”De fem Halder”, Slots- og Kulturstyrelsen, Viborg Kommune og Naturstyrelsen.

Læs mere om projektet De Fem Halder

 

Se indslag om Viborg Museums opdagelse på DR2 Dagen:

DR2 Dagen leverer 14 minutters uddybende indslag om Viborg Museums opdagelse, og hvad det betyder for vores opfattelse af Niels Bugge som magtperson i middelalderen.

 

Se indslag om det storslåede fund på TV MidtVest.

TV MidtVest har fulgt i hælene på museumsinspektør Jesper Hjermind, da han og kollegerne Lars Agersnap Larsen og Morten V. Rasmussen gør klar til pressemødet for offentliggørelse af museets flotte fund og bevis på, hvor Niels Bugges borg rigtigt har ligget.