Aalborgvej optræder første gang i Viborg Købstads Ligning for 1915-1916 med gadenumrene 2, 3 og 4. Billedet med cyklisten er fra Brostrøms marker ved hjørnet af Aalborgvej (i dag Gl. Aalborgvej) og Skivevej, hvor Katedralskolen i dag ligger.