Viggo Aalkjær var søn af en tilflyttet bager. Oprindeligt ville Viggo dog ikke følge i faderens fodspor. Efter skolegangen på Viborg Katedralskole kom han derimod i lære i landbruget. I 1897 skete der imidlertid noget, som fik Viggo Aalkjær til at skifte kurs.

Faderens bageri på hjørnet af Sct. Mathias Gade og St. Sct. Peders Stræde nedbrændte og Viggos storebror, som var bager og skulle overtage faderens forretning, omkom i sit forgæves forsøg på at redde søsteren og hendes kæreste ud af flammerne. Efter denne hændelse flyttede Viggo Aalkjær tilbage til sine forældre og blev udlært bager for at kunne videreføre forretningen, som han tilførte moderne maskiner og flyttede til nye lokaler i Sct. Mathias Gade.

Det var ikke kun bagerfaget, som optog Viggo Aalkjær. I flere år var han en brændende forkæmper for Viborgs fattigste. I perioden 1914 til 1920 var han fattigforstander og førte derfor tilsyn med de trængende personer, som havde fået understøttelse af fattigvæsenet. Fra 1920 til 1932 sad han som formand for hjælpekassen – indvalgt for de konservative.

Selvom han blev kendt som en bestemt mand med faste meninger, der administrerede loven efter dens snævre rammer, var han ikke umenneskelig. Mange af de mennesker, som han som hjælpekasseformand måtte afvise at give økonomisk støtte, lovede han til gengæld gratis brød fra sit bageri. Efter hvervet som formand for hjælpekassen sad han i en længere årrække i forligskommissionen og var tillige medlem af frimurerlogen og fuglekonge i det gamle skydeselskab.

Viggo Aalkjær endte som nævnt med at følge i sin faders fodspor på trods af sine oprindelige planer om et andet erhverv. Ligesådan gik det sønnen Viggo Aalkjær Junior i 1934, da han overtog sin faders forretning. Ligesom Viggo Aalkjær Senior måtte også sønnen træde i stedet for en død bror. Da lillebroderen Børge, som arbejdede i faderens bageri, døde som tyveårig, rejste Viggo fra sit dekoratørjob i Aalborg tilbage til Viborg for at videreføre bagerforretningen i Sct. Mathias Gade. Her arbejdede far og søn længe side om side.

 

Af Mikkel Kirkedahl Lysholm Nielsen

Kilder

Personarkiv, Viborg Lokalhistoriske Arkiv