Navnet er afledet af ordet ødegård. En sådan, der nævnes i 1797, lå da i området. Ifølge overleveringen blev gården forladt af sine beboere, fordi der havde været pest på ejendommen.

Vejen ligger i området mellem Nørresø og Asmildvej, hvor alle vejnavnene ender på “højen”. Sognerådet i den daværende Asmild-Tapdrup Kommune navngav en af de ældste veje Øgårdshøjen og senere kom Asmildhøjen og Helvegshøjen til. Efterhånden som kvarteret blev udstykket, kom alle vejnavne til at slutte med ordet højen, så kvarteret sommetider omtales som “højene”.