Mindesmærket af Anders Sandøe Ørsted blev lavet af billedhugger Harald Qvistgaard. I oktober 1922 blev busten afsløret foran Vestre Landsrets bygning ved Stænderpladsen. Mindesmærket er siden flyttet med Landsretten til den nye bygning på Asmildklostervej.

På Granitsoklen står der: Anders Sandøe Ørsted 1778-1860.

Tanken om at lave et mindesmærke opstod i 1919.

A.S. Ørsted var bror til H.C. Ørsted. A. S. Ørsted var en betydningsfuld mand for Viborg. Han var jurist og højesteretsdommer. Han var også kongelig kommissarius ved den jydske stænderforsamling 1836-1844, som foregik i Viborg. A.S. Ørstedvej er opkaldt efter ham.

Litteratur

Udklip fra avis d. 15.oktober 1922 (avis ukendt)

Viborg nyt, d. 30. december 1997.