I maj 1946 blev der i Østerbølle by rejst en mindesten for befrielsen. Det er kommunen, som sørger for, at den bliver vedligeholdt sammen med pladsen omkring den. På stenen står der: Til minde om Danmarks befrielse, 5. maj 1945. Onde Aar i Fjendevold, har vi gennemstridt. Store Gud, vor Bøn blev hørt, Danmark atter frit.

Kilder

Viborg Stifts Folkeblad d. 8. maj 1946.