Medarbejderprofil Katrine Vestergaard - Viborg Museum

Katrine Vestergaard

Museumsinspektør, arkæolog

Mail: kv2@viborg.dk
Telefon: 30762071


Uddannelser

Cand.mag. Forhistorisk Arkæologi, Aarhus Universitet.


Arbejdsområder
Prøvegravninger og udgravninger inden for hele det arkæologiske tidsspektrum, men med særlig fokus på forhistoriske perioder.
Arkæologisk sagsbehandling i henhold til museumsloven. Kontakt til og rådgivning af bygherrer, budgetlægning.
Ad hoc formidling i forbindelse med arkæologiske udgravninger.


Forskningsområder
Bebyggelsesstruktur i yngre jernalder.
Samfundsorganisation i yngre jernalder.


Aktuelle projekter
Eliteresidens Toftum Næs. Bebyggelse og kulturlandskab. Projektleder.


Udvalgte foredrag

2018
En stormandsgård fra yngre jernalder og vikingetid ved Toftum Næs