Medarbejderprofil Katrine Vestergaard - Viborg Museum

Katrine Vestergaard

Museumsinspektør, arkæolog

Mail: kv2@viborg.dk
Telefon: 30762071


Uddannelser

Cand.mag. i forhistorisk arkæologi, Aarhus Universitet.


Arbejdsområder

  • Prøvegravninger og udgravninger inden for hele det arkæologiske tidsspektrum, men med særlig fokus på forhistoriske perioder.
  • Arkæologisk sagsbehandling i henhold til museumsloven. Kontakt til og rådgivning af bygherrer, budgetlægning.
  • Ad hoc formidling i forbindelse med arkæologiske udgravninger.


Forskningsområder

  • Bebyggelsesstruktur i yngre jernalder.
  • Samfundsorganisation i yngre jernalder.


Aktuelle projekter

  • Eliteresidens Toftum Næs. Bebyggelse og kulturlandskab. Projektleder.


Udvalgte
 aktiviteter

  • Udgravningsleder på en lang række arkæologiske undersøgelser ved Viborg Museum.


Udvalgte foredrag

2018
En stormandsgård fra yngre jernalder og vikingetid ved Toftum Næs