Medarbejderprofil Lars Agersnap - Viborg Museum

Lars Agersnap Larsen

Forskningsleder
Museumsinspektør, arkæolog

Mail: l4l@viborg.dk
Telefon: 5149 0833

 

Uddannelser

Cand.mag. i middelalderarkæologi og historie, Aarhus Universitet.

Diplomuddannelse i projektledelse. Den Offentlige Projektlederuddannelse, Komponent - Kommunernes Udviklingscenter.

 

Arbejdsområder

 • Forskningsleder. Koordinerer, udvikler og evaluerer museets forskningsprojekter på alle museets fagområder.
 • Undersøgelser inden for hele det arkæologiske tidsspektrum, men med særlig fokus på yngre jernalder, middelalder og nyere tid.
 • Arkæologisk administration og sagsbehandling i henhold til museumsloven. Kontakt til og rådgivning af bygherrer, budgetlægning etc.
 • Udgravningsansvarlig for museets byarkæologiske undersøgelser.
 • Historiefagligt arbejde i forbindelse med kommende udstillinger på Nyt Viborg Museum.

 

Forskningsområder

 • Det dyrkede landskab i jernalder og middelalder.
 • Byer og byudvikling i vikingetid, middelalder og nyere tid.
 • Voldsteder i middelalderen.

 

Aktuelle projekter

 • TheCityDwellers - Migration and Health in Medieval Viborg. Forskningsprojekt 2016-21. Medvejleder for ph.d.-stipendiat i projektet.
 • De Fem Halder. Formidings- og forskningsprojekt 2016-22.
 • Projektmodning af nyt Søndersøprojekt, som skal belyse det ældste Viborg ved Søndersø.
 • Nyt Viborg Museum.
 • 10 minutter klogere. Filmprojekt med M2 Film og Museum Vestsjælland.

 

Udvalgte aktiviteter

 • Formidlingsskilte til udvalgte fortidsminder. 2020ff.
 • Skribent ved Trap Danmark. 2019.
 • Redaktør på Viborgstudier 1. 2017.
 • Bestyrelsesmedlem i Historisk Samfund for Viborg-egnen. 2014ff.
 • Udgravningsleder på en lang række arkæologiske undersøgelser ved Viborg Museum. 2008ff.
 • Ekstern lektor i middelalderarkæologi, Syddansk Universitet, Odense. 2008-09.

 

Udvalgte publikationer

Joanna H. Bonczarowska, Julian Susat, Ben Krause-Kyora, Dorthe Dangvard Pedersen, Jesper Boldsen, Lars Agersnap Larsen, Lone Seeberg, Almut Nebel og Daniel Unterwege 2023: Ancient Yersinia pestis genomes lack the virulence-associated YpfΦ prophage present in modern pandemic strains. Proceedings of the Royal Society B 209, s. 1-10.
Publikation: Tidsskriftartikel › Forskning › Fagfællebedømt

Lars Agersnap Larsen og Jesper Hjermind 2020: Viborg Gråbrødre Kloster. Det centrale klosteranlæg. Arkæologiske undersøgelser 2004 og 2008-2019. hikuin 41, s. 75-106.
Publikation: Tidsskriftartikel › Forskning › Fagfællebedømt

Søren Munch Kristiansen, Lars Agersnap Larsen, Aayush Srivastava og Tim C. Kinnaird 2020:  Quartz SAR optically stimulated luminescence (OSL) dating of sands from Ulbjerg Klint, Central Jutland, Denmark.
Publikation: Rapport › Forskning › Fagfællebedømt

Kaare Lund Rasmussen, George R. Milner, Thomas Delbey, Lilian Skytte, Niels Lynnerup, Jørgen Lange Thomsen, Simone Schiavone, Marielva Torino, Lars Agersnap Larsen & Jesper Lier Boldsen 2020: Trace element distribution in human cortical bone microstructure. The potential for unravelling diet and social status in archaeological bones. Heritage Science 2020 8:111, s. 1-23.
Publikation: Tidsskriftartikel › Forskning › Fagfællebedømt

Lars Agersnap Larsen 2019: The early introduction of the mouldboard plow in Denmark: Agrarian technology and the medieval elite. I: Nordic Elites in Transformation c. 1050-1250, Vol. 1: Material resources (ed. Bjørn Poulsen, Helle Vogt & Jón Viðar Sigurðsson). Routledge, s. 80-106.
Publikation: Bidrag til antologi › Forskning › Fagfællebedømt

Lars Agersnap Larsen 2019: Middelalderen i Viborg Kommune. Trap Danmark. 6. udgave, bind 8: Viborg, Ikast-Brande.
Publikation: Bidrag til monografi › Formidling

Lars Agersnap Larsen og Kamilla Fiedler Terkildsen 2018: Ingstrup Østergård I. I: Lange linjer i landskabet. Hulbælter fra jernalderen (red. P. Eriksen og P.O. Rindel). Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter, s. 287-291.
Publikation: Bidrag til antologi › Forskning › Fagfællebedømt

Lars Agersnap Larsen (red.) 2017: Domkirkekvarteret i Viborg. Viborgstudier 1.
Publikation: Redaktionelt arbejde

Lars Agersnap Larsen 2016: The mouldboard plough in the Danish area 200-1500 AD. I: Ruralia X. Agrarian Technology in the Medieval Landscape (red. Jan Klapste). Smolenice Castle, Slovakia 9th - 15th September 2013. Brepols Publishers, s. 225-236.
Publikation: Bidrag til antologi › Forskning › Fagfællebedømt

Jesper Hjermind og Lars Agersnap Larsen 2016: Non-destructive investigations of three medieval fortifications at Hald, southwest of Viborg in Denmark. I: Château Gaillard 27 (red. P. Ettel, A.-M. Flambard Héricher, K. O'Conor), s. 195-197.
Publikation: Tidsskriftartikel › Forskning › Fagfællebedømt

Lars Agersnap Larsen 2015: Muldfjælsplovens tidlige historie. Fra yngre romersk jernalder til middelalder. Kuml 2015, s. 165-200.
Publikation: Tidsskriftartikel › Forskning › Fagfællebedømt

Lars Agersnap Larsen, Mikkel Kieldsen og Martin Mikkelsen 2015: Løgstrup SØ - bronzestøbning på en lokalitet med gårdsanlæg og samlingsplads. I: Bronzestøbning i yngre bronzealders lokale kulturlandskab (red. S. Boddum, M. Mikkelsen og N. Terkildsen). Yngre bronzealders kulturlandskab vol. 5. Viborg Museum & Holstebro Museum, s. 41-69.
Publikation: Bidrag til antologi › Forskning › Fagfællebedømt

Sanne Boddum, Mikkel Kielsen, Lars Agersnap Larsen og Kamilla Fiedler Terkildsen 2015: Arkæologi i lange linjer - 92 km arkæologi, 73 fortællinger, 5.000 års historie. Viborg Museum.
Publikation: Bidrag til monografi › Forskning

Lars Agersnap Larsen 2011: Muldfjælsploven i Danmark. Fra yngre romersk jernalder til senmiddelalder.  Nyhedsbrevets ph.d.-afhandlinger og specialer, Ny række, bind 20. Aarhus Universitet.
Publikation: Monografi › Forskning › Fagfællebedømt

Lars Agersnap Larsen & Jesper Hjermind 2010: De fem Halder - Kan man kigge gennem jorden? Kan man kigge gennem jorden? Pilotprojekt til implementering af ikke-destruktive arkæologiske undersøgelsesmetoder (IDA) i Dansk Middelalderarkæologi.
Publikation: Rapport › Forskning

 

Udvalgte foredrag

2020

Solskivens landskab i Løgstrup. Foredrag på Folkeuniversitet i Aalborg/Aalborg Historiske Museum 9. december.

Arkæologi og overblik. Foredrag på Viborg Museum 30. september.


2019

Arkæologi ved Domkirken i Viborg. Foredrag på Viborg Museum 25. september.

Nyt fra de fem Hald’er. Foredrag for Skiveegnens Arkæologiforening 23. maj.


2018

Udgravninger på Hald(erne). Metodik. Oplæg ved Magt, Borg og Landskabs konference i Nyborg den 30. april.

På vej mod det digitale overblik - erfaringer fra Viborg Museum. Oplæg ved det 31. Byarkæologiske Møde i Ribe den 8. maj med temaet Byarkæologiens 3. og 4. dimension – digital integration af rum og tid i udgravning og forskning.


2017

Hvad gemmer sig i jorden under Viborg? Ti års arkæologiske undersøgelser i Viborgs middelalderlige bydel. Foredrag ved Højskoleeftermiddage i Sortebrødrehus 7. november.

Reformations vugge i Viborg. Udgravninger af den middelalderlige Sct. Hans kirke og kirkegård. Foredrag ved Holstebro Folkeuniversitet/Holstebro Museum 3. marts


2016

Reformationens vugge i Viborg: udgravninger af den middelalderlige Sct. Hans Kirke og Kirkegård. Oplæg på ODM’s kulturhistoriske orienteringsmøde i Vejle den 15. november.


2013

Det dyrkede landskab fra yngre jernalder til middelalder - en revideret opfattelse. Randers Folkeuniversitet 26. september.

The mouldboard plough in the Danish area 200-1500 AD. Evidence of much earlier usage than traditionally presumed. Oplæg ved Ruralia X. Agrarian Technology in the Medieval Landscape. Smolenice Slot i Slovakiet 12. september.