Medarbejderprofil Lars Agersnap - Viborg Museum

Lars Agersnap Larsen

Forskningsleder
Museumsinspektør, arkæolog

Mail: l4l@viborg.dk
Telefon: 5149 0833

 

Uddannelser

Cand.mag. i middelalderarkæologi og historie, Aarhus Universitet.

Diplomuddannelse i projektledelse. Den Offentlige Projektlederuddannelse, Komponent - Kommunernes Udviklingscenter.

 

Arbejdsområder

 • Forskningsleder. Koordinerer, udvikler og evaluerer museets forskningsprojekter på alle museets fagområder.
 • Undersøgelser inden for hele det arkæologiske tidsspektrum, men med særlig fokus på yngre jernalder, middelalder og nyere tid.
 • Arkæologisk administration og sagsbehandling i henhold til museumsloven. Kontakt til og rådgivning af bygherrer, budgetlægning etc.
 • Udgravningsansvarlig for museets byarkæologiske undersøgelser.
 • Historiefagligt arbejde i forbindelse med kommende udstillinger på Nyt Viborg Museum.

 

Forskningsområder

 • Det dyrkede landskab i jernalder og middelalder.
 • Byer og byudvikling i vikingetid, middelalder og nyere tid.
 • Voldsteder i middelalderen.

 

Aktuelle projekter

 • TheCityDwellers - Migration and Health in Medieval Viborg. Forskningsprojekt 2016-21. Medvejleder for ph.d.-stipendiat i projektet.
 • De Fem Halder. Formidings- og forskningsprojekt 2016-22.
 • Projektmodning af nyt Søndersøprojekt, som skal belyse det ældste Viborg ved Søndersø.
 • Nyt Viborg Museum.
 • 10 minutter klogere. Filmprojekt med M2 Film og Museum Vestsjælland.

 

Udvalgte aktiviteter

 • Formidlingsskilte til udvalgte fortidsminder. 2020ff.
 • Skribent ved Trap Danmark. 2019.
 • Redaktør på Viborgstudier 1. 2017.
 • Bestyrelsesmedlem i Historisk Samfund for Viborg-egnen. 2014ff.
 • Udgravningsleder på en lang række arkæologiske undersøgelser ved Viborg Museum. 2008ff.
 • Ekstern lektor i middelalderarkæologi, Syddansk Universitet, Odense. 2008-09.

 

Udvalgte publikationer

Jesper L. Boldsen, Dorthe Dangvard Pedersen, George R. Milner, Vicki R.L. Kristensen, Lilian Skytte, Stig Bergmann Møller, Torben Birk Sarauw, Charlotte Boje Hilligsø Andersen, Lars Agersnap Larsen, Inger Marie Hyldgaard, Mette Klingenberg, Lars Krants Larsen, Lene Mollerup, Lone Seeberg, Lars Christian Bentsen, Morten Søvsø, Tenna Kristensen, Jakob Tue Christensen, Poul Baltzer Heide, Lone C. Nørgaard, Otto Uldum, Niels Engberg, Rikke Simonsen, Hanna Dahlstrøm, Jesper Langkilde, Niels Wickman, Palle Birk Hansen, Dorthe Wille-Jørgensen, Kasper Wurr Stjernqvist, Anders Rasmussen, Kaare Lund Rasmussen 2024: Variation in bioavailable lead, copper, and strontium concentrations in human skeletons from medieval to early modern Denmark. Journal of Anthropological Archaeology 74, s. 1-15.
Publikation: Tidsskriftartikel › Forskning › Fagfællebedømt

Joanna H. Bonczarowska, Julian Susat, Ben Krause-Kyora, Dorthe Dangvard Pedersen, Jesper Boldsen, Lars Agersnap Larsen, Lone Seeberg, Almut Nebel og Daniel Unterwege 2023: Ancient Yersinia pestis genomes lack the virulence-associated YpfΦ prophage present in modern pandemic strains. Proceedings of the Royal Society B 209, s. 1-10.
Publikation: Tidsskriftartikel › Forskning › Fagfællebedømt

Lars Agersnap Larsen og Jesper Hjermind 2020: Viborg Gråbrødre Kloster. Det centrale klosteranlæg. Arkæologiske undersøgelser 2004 og 2008-2019. hikuin 41, s. 75-106.
Publikation: Tidsskriftartikel › Forskning › Fagfællebedømt

Søren Munch Kristiansen, Lars Agersnap Larsen, Aayush Srivastava og Tim C. Kinnaird 2020:  Quartz SAR optically stimulated luminescence (OSL) dating of sands from Ulbjerg Klint, Central Jutland, Denmark.
Publikation: Rapport › Forskning › Fagfællebedømt

Kaare Lund Rasmussen, George R. Milner, Thomas Delbey, Lilian Skytte, Niels Lynnerup, Jørgen Lange Thomsen, Simone Schiavone, Marielva Torino, Lars Agersnap Larsen & Jesper Lier Boldsen 2020: Trace element distribution in human cortical bone microstructure. The potential for unravelling diet and social status in archaeological bones. Heritage Science 2020 8:111, s. 1-23.
Publikation: Tidsskriftartikel › Forskning › Fagfællebedømt

Lars Agersnap Larsen 2019: The early introduction of the mouldboard plow in Denmark: Agrarian technology and the medieval elite. I: Nordic Elites in Transformation c. 1050-1250, Vol. 1: Material resources (ed. Bjørn Poulsen, Helle Vogt & Jón Viðar Sigurðsson). Routledge, s. 80-106.
Publikation: Bidrag til antologi › Forskning › Fagfællebedømt

Lars Agersnap Larsen 2019: Middelalderen i Viborg Kommune. Trap Danmark. 6. udgave, bind 8: Viborg, Ikast-Brande.
Publikation: Bidrag til monografi › Formidling

Lars Agersnap Larsen og Kamilla Fiedler Terkildsen 2018: Ingstrup Østergård I. I: Lange linjer i landskabet. Hulbælter fra jernalderen (red. P. Eriksen og P.O. Rindel). Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter, s. 287-291.
Publikation: Bidrag til antologi › Forskning › Fagfællebedømt

Lars Agersnap Larsen (red.) 2017: Domkirkekvarteret i Viborg. Viborgstudier 1.
Publikation: Redaktionelt arbejde

Lars Agersnap Larsen 2016: The mouldboard plough in the Danish area 200-1500 AD. I: Ruralia X. Agrarian Technology in the Medieval Landscape (red. Jan Klapste). Smolenice Castle, Slovakia 9th - 15th September 2013. Brepols Publishers, s. 225-236.
Publikation: Bidrag til antologi › Forskning › Fagfællebedømt

Jesper Hjermind og Lars Agersnap Larsen 2016: Non-destructive investigations of three medieval fortifications at Hald, southwest of Viborg in Denmark. I: Château Gaillard 27 (red. P. Ettel, A.-M. Flambard Héricher, K. O'Conor), s. 195-197.
Publikation: Tidsskriftartikel › Forskning › Fagfællebedømt

Lars Agersnap Larsen 2015: Muldfjælsplovens tidlige historie. Fra yngre romersk jernalder til middelalder. Kuml 2015, s. 165-200.
Publikation: Tidsskriftartikel › Forskning › Fagfællebedømt

Lars Agersnap Larsen, Mikkel Kieldsen og Martin Mikkelsen 2015: Løgstrup SØ - bronzestøbning på en lokalitet med gårdsanlæg og samlingsplads. I: Bronzestøbning i yngre bronzealders lokale kulturlandskab (red. S. Boddum, M. Mikkelsen og N. Terkildsen). Yngre bronzealders kulturlandskab vol. 5. Viborg Museum & Holstebro Museum, s. 41-69.
Publikation: Bidrag til antologi › Forskning › Fagfællebedømt

Sanne Boddum, Mikkel Kielsen, Lars Agersnap Larsen og Kamilla Fiedler Terkildsen 2015: Arkæologi i lange linjer - 92 km arkæologi, 73 fortællinger, 5.000 års historie. Viborg Museum.
Publikation: Bidrag til monografi › Forskning

Lars Agersnap Larsen 2011: Muldfjælsploven i Danmark. Fra yngre romersk jernalder til senmiddelalder.  Nyhedsbrevets ph.d.-afhandlinger og specialer, Ny række, bind 20. Aarhus Universitet.
Publikation: Monografi › Forskning › Fagfællebedømt

Lars Agersnap Larsen & Jesper Hjermind 2010: De fem Halder - Kan man kigge gennem jorden? Kan man kigge gennem jorden? Pilotprojekt til implementering af ikke-destruktive arkæologiske undersøgelsesmetoder (IDA) i Dansk Middelalderarkæologi.
Publikation: Rapport › Forskning

 

Udvalgte foredrag

2021

Ødekirken ved Hjermind. Oplæg på ODM’s kulturhistoriske orienteringsmøde i Vejle den 17.-18. november.

 

2020

Solskivens landskab i Løgstrup. Foredrag på Folkeuniversitet i Aalborg/Aalborg Historiske Museum 9. december.

Arkæologi og overblik. Foredrag på Viborg Museum 30. september.


2019

Arkæologi ved Domkirken i Viborg. Foredrag på Viborg Museum 25. september.

Nyt fra de fem Hald’er. Foredrag for Skiveegnens Arkæologiforening 23. maj.


2018

Udgravninger på Hald(erne). Metodik. Oplæg ved Magt, Borg og Landskabs konference i Nyborg den 30. april.

På vej mod det digitale overblik - erfaringer fra Viborg Museum. Oplæg ved det 31. Byarkæologiske Møde i Ribe den 8. maj med temaet Byarkæologiens 3. og 4. dimension – digital integration af rum og tid i udgravning og forskning.


2017

Hvad gemmer sig i jorden under Viborg? Ti års arkæologiske undersøgelser i Viborgs middelalderlige bydel. Foredrag ved Højskoleeftermiddage i Sortebrødrehus 7. november.

Reformations vugge i Viborg. Udgravninger af den middelalderlige Sct. Hans kirke og kirkegård. Foredrag ved Holstebro Folkeuniversitet/Holstebro Museum 3. marts


2016

Reformationens vugge i Viborg: udgravninger af den middelalderlige Sct. Hans Kirke og Kirkegård. Oplæg på ODM’s kulturhistoriske orienteringsmøde i Vejle den 15. november.


2013

Det dyrkede landskab fra yngre jernalder til middelalder - en revideret opfattelse. Randers Folkeuniversitet 26. september.

The mouldboard plough in the Danish area 200-1500 AD. Evidence of much earlier usage than traditionally presumed. Oplæg ved Ruralia X. Agrarian Technology in the Medieval Landscape. Smolenice Slot i Slovakiet 12. september.