Millionstøtte til Nyt Viborg Museum - Viborg Museum

Millionstøtte til Nyt Viborg Museum

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond har med en stor millionbevilling valgt at støtte Nyt Viborg Museums kommende udstillinger i det nye bymuseum, der åbner i 2021.

 

Det er med meget stor glæde, at Viborg Museum i dag kan offentliggøre nyheden om, at Aage og Johanne Louis-Hansens Fond har doneret 8.000.000 kr. til det nye bymuseum i Viborg, der efter planen slår dørene op i den tidligere landsretsbygning i Domkirkekvarteret i slutningen af 2021.

Vi er på Viborg Museum dybt taknemmelige over, at Aage og Johanne Louis-Hansens Fond har fundet visionen om en ny, moderne udstilling om 1000 års danmarkshistorie fortalt fra Viborg værd at støtte på så generøs vis”, udtaler museumschef Brian Wiborg fra Viborg Museum.

Viborg Museum har i et par år arbejdet med planerne for et nyt og moderne bymuseum i Viborg. Udstillingerne kommer til at fokusere på Viborgs helt centrale betydning i Danmarkshistorien. Viborg har med sit landsting, kongehyldningerne, snapstinget og reformationshistorien en unik betydning for retsstatens, kirkens og magtens udvikling i Danmark. En historie som hidtil har stået uformidlet i museumssammenhæng. Det bliver der nu rådet bod på.

Det er ganske afgørende for os, at en visionær og kvalitetsbevidst fond som Aage og Johanne Louis-Hansens Fond kan se potentialet i at støtte et projekt som vores. Den flotte donation er med til at sikre, at de nye udstillinger får et meget højt fagligt, visuelt og teknologisk niveau, når vi formidler vigtige dele af vores fælles danmarkshistorie, som den har udfoldet sig i Viborg igennem tusind år”, pointerer museumschef Brian Wiborg.

Det nye bymuseum er et led i udviklingen af Viborg Kommunes ambitiøse helhedsplan for hele Domkirkekvarteret i Viborg. Når visionen om et nyt Domkirkekvarter realiseres, får Viborg en spændende og mere sammenhængende bykerne med mange muligheder for kulturoplevelser, der vil komme kommunens borgere og de mange turister til gavn.

Renoveringen af den tidligere landsretsbygning, der skal huse det nye Viborg Museum, går snart i gang, og med denne donation til udstillingerne kan museets medarbejdere gå i gang med at udvikle nye spektakulære udstillinger.

 

Fakta om Nyt Viborg Museum projektet

Når Viborg Museum i 2021 slår dørene op til et nyt bymuseum i den gamle landsretsbygning i Domkirkekvarteret i Viborg bliver det også med hjælp fra Augustinus Fonden, som sidste år donerede 7,5 mio. kroner til museets fremtidige udstillinger.

Det samlede investeringsbehov for hele projektet, der omfatter at flytte det eksisterende Viborg Museum og udvikle et helt nyt bymuseum, ligger rundt regnet på 100 mio. kr.

Viborg Kommune investerer i alt ca. 64 mio. Dette beløb dækker køb og renovering af den tidl. Vestre Landsret samt køb og renovering af magasinbygning. Viborg Museums medfinansiering til produktion af udstillinger og flytning af museet er rundt regnet 10 mio. kr. Viborg Museum søger 25-30 mio. kr. hos private fonde til de nye udstillinger.

Museet er nu på plads med 17,6 mio. til dette formål. Håbet er, at de sidste midler kan hentes i løbet af 2019 med hjælp fra andre fonde.

 

Yderligere oplysninger
Aage og Johanne Louis-Hansen Fonds hjemmeside www.louis-hansenfonden.dk