Undervisning i byrummet ved Viborg Museum

 

Viborg Museum tilbyder undervisning ude i byrummet. Til skoler og dagtilbud tilbyder vi to byvandringer i Viborg om følgende:

 

1) Viborg bys historie gennem 1000 år

På denne byvandring fortæller vi om den tidligste bydannelse, om volden og befæstningen af byen, om byportene og handelslivet, om gadeforløb og sporene efter middelalderens matrikler. Vi kommer ind på historien om tinget i Viborg, om 700 års kongehyldning, om klostrene og kirkerne, om retten og domstolens historie, om skolens historie, om stænderforsamlingerne og om Viborgs mange brande.

Mødested: Domkirkepladsen

Byvandringen varer 60 minutter og kan målrettes elever fra 4 kl. – 3.g.
Det koster 300 kr. for Viborg Kommunes skoler og 400 kr. i timen for øvrige skoler.

Book en byvandring på telefon 8787 3838 eller vibmus@viborg.dk

 

2) Reformationen – Hans Tausen og de 12 sognekirker i Viborg


På denne tur fortæller vi om de 12 sogne kirker som i middelalderen var viet til hver deres helgen. Vi går en tur gennem de ældste dele af byen. Undervejs giver vi jer et indblik i historien om Hans Tausens virke i Viborg i 1520’erne, om hans inspiration fra Tyskland, om danske tilhængere og modstandere, om kongens rolle, om klostrenes skæbne og om efterspillet med henrettelsen af Skipper Clement på torvet i Viborg i 1536.

Mødested: Hjultorvet

Byvandringen varer 60 minutter og kan målrettes elever fra 5. kl. – 3.g.
Det koster 300 kr. for Viborg Kommunes skoler og 400 kr. i timen for øvrige skoler.

Book en byvandring på telefon 8787 3838 eller vibmus@viborg.dk