7 greb i de nye udstillinger - Viborg Museum

7 greb i de nye udstillinger

En social oplevelse

Et besøg på Viborg Museum skal være en social oplevelse. Derfor skal både formidlingsmetoder og udstillingsrummene understøtte gæsternes behov for at opleve kulturhistorien i fællesskab.

Ét forløb, én historie

Viborgs historie skal formidles i ét samlet forløb. Udstillingerne bygges op over de overordnede temaer kongemagt, kirkemagt, retsvæsen og demokrati. Vi starter i år 1018, og udstillingerne afsluttes med historien om Viborg i det 20. århundrede.

Variation i udstillingerne

Alle historier i udstillingerne skal fortælles og formidles på deres egne præmisser. Udstillingerne skal tage udgangspunkt i historiens eget formidlingspotentiale og med tilpassede virkemidler.

Kulturarvens fortællekraft

Kulturarvens helt særlige fortællekraft skal udnyttes optimalt i udstillingerne. Viborg Museums righoldige samling skal bringes i spil som en bærende del af formidlingen.

Digital formidling

Vi vil anvende digitale formidlingsmetoder, hvor de hjælper fortællingen på vej og styrker gæsternes oplevelser. Den digitale del af formidlingen skal udvælges omhyggeligt med de bedst egnede virkemidler og teknologi.

Historien vækker følelser

Viborgs historie vækker både gru og glæde, forbløffelse og forargelse. Når vi fortæller historien på Viborg Museum, skal den kunne mærkes og gøre indtryk. Vi ønsker at skabe identifikation for gæsterne ved at lade historiefortællingen gå meget tæt på hovedperson...

Et møde med et menneske

Når du besøger Viborg Museum vil du møde flere mennesker, som er på museet for at yde service, formidle historier og ikke mindst lytte til gæstens egne fortællinger. Vi vil arbejde aktivt med udvikling af værtskab og dialog på alle niveauer mellem museum og gæst.