Arkæologi

UDGRAVNINGEN I ARNBJERG

Forud for byggemodning i den nye bydel Arnbjerg foretager Viborg Museum udgravninger henover sommeren. Følg med i de spændende fund her på siden.

DETEKTORBRUG OG DANEFÆ

Genstande fra oldtid, middelalder og nyere tid har en kulturhistorisk værdi. Derfor bør du kontakte dit lokale museum, hvis du mener at have fundet en genstand, der har en historie at fortælle. På museet bliver genstanden vurderet, bestemt og registreret.

MÅNEDENS DETEKTORFUND

Her kan du få et kronologisk overblik over månedens detektorfund fra 2017, 2018, 2019 og 2020 på Viborg Museum.

ARKÆOLOGI OG LOVEN

Ved byggemodning, vejanlæg, kloaknedlægning, råstofindvinding, anlæggelse af søer m.v. går museet ind i hvert enkelt tilfælde og vurderer, om der er behov for en arkæologisk forundersøgelse

KULTURHISTORISKE RAPPORTER

Efter afslutningen af en arkæologisk undersøgelse udarbejdes altid egentlig udgravningsrapport (den faglige dokumentation) samt en kulturhistorisk rapport til bygherren. Den kulturhistoriske rapport giver en oversigt over undersøgelsens forløb og resultater, sam...

GAARDSDAL DEPOTET

Viborg Museum udgravede i 2020 i samarbejde med finder og detektorfører Amund Segerhard et bronzealderdepot med fornemme kvindesmykker ved Gaardsdal. Her kan du læse mere om fundet og resultaterne af undersøgelser i forbindelse med udgravningen

Arkæologi og loven

Ved byggemodning, vejanlæg, kloaknedlægning, råstofindvinding, anlæggelse af søer m.v. går museet ind i hvert enkelt tilfælde og vurderer, om der er behov for en arkæologisk forundersøgelse

Kun de færreste fortidsminder kan man umiddelbart få øje på. De fleste ligger gemt under pløjejorden og i nogle tilfælde under gader og pladser mv. Nogle af dem kender vi til fra tidligere registreringer eller undersøgelser, men de fleste er helt ukendte for os.

Ved forundersøgelsen kortlægger vi forekomsten af fortidsminder, for at bygherren har mulighed for at tilpasse anlægsarbejdet, således at de ikke berøres. Hvor det ikke kan undgås, at væsentlige fortidsminder ødelægges, skal disse undersøges forinden, så der sikres så mange oplysninger som muligt bevaret for eftertiden.

Ved udgravninger finder vi spor efter vores forfædre helt tilbage fra den seneste istids slutning (ca. 13.000 f.Kr.) og frem til for få generationer siden. Oftest er det grave og bopladser fra bronze- eller jernalder, hvor der er efterladt redskaber af flint og metal, keramik, samt i enkelte tilfælde smykker, mønter og genstande af træ og anden organisk materiale.

Vores udgravninger giver os ny viden og ofte opstår der nye spørgsmål, som kun kommende udgravninger kan give svaret på.

Den viden vi opnår ved udgravninger, forsøger vi at formidle gennem udstillinger, bøger og artikler, kulturhistoriske rapporter, hjemmesiden samt foredrag og omvisninger.

Der henvises til Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside for museumsloven og vejledninger:

Museumsloven Klik her >>

Vejledning om gennemførelse af arkæologiske undersøgelser Klik her >>