RETTENS VEJ - Viborg Museum

Rettens vej

 

Er I klar til at møde ret og uret, når vi går i de historiske fodspor af forbrydere og lovhåndhævere?
Gennem 1000 år har Viborg været central for lov og ret i Danmark. Fra vikingetiden over middelalder til retsopgør vækkes historier til live om retsvæsenets udvikling og forskellige tiders brug af straffe.
Historier, der har formet vores nutidige samfund og forståelse af retfærdighed.

Forløbet er særligt velegnet til historie, samfundsfag, kristendom og dansk i 8. klasse, hvor der arbejdes med temaer om ondskab, retfærdighed, tilgivelse, forbrydelse og straf.

En dunkel byvandring gennem Viborgs historiske gader vil give eleverne mulighed for at møde fortidens lokale forbrydere og lære om deres skæbner. Med afsæt i virkelige sager vil vi reflektere over korporlige straffe, hekseprocesser, retsopgøret efter 2. verdenskrig og meget mere.

Hvorfor straffer vi, og nytter det noget?

Forløbet lægger vægt på levende fortælling, aktiv deltagelse og reflekterende dialoger om formålet med straf og værdien af love. Eleverne vil blive udfordret til at tænke kritisk og se historien i et bredere perspektiv.

Læs mere om forløbet her.

Book forløbet på booking@viborg.dk