Følg med i byggeriet af Museum Wibergis i Viborg - Viborg Museum

Oplev Museum Wibergis

Oplev Museum Wibergis

Når du i 2025 besøger Museum Wibergis midt i det smukke i domkirkekvarter i Viborg, vil du opleve, hvordan historie er noget, der kan kravle ind under huden på dig.

Fotos af museumsbygningen før renovering

Fotos af den kommende museumsbygning

Følg med i byggeriet

Fra Vestre Landsret til en moderne museumsattraktion - lige midt i Domkirkekvarteret

Bagom navnet Wibergis

Kært brand har mange navne.

Byggeriet af en ny attraktion i Domkirkekvarteret


I perioden 2023-25 gennemgår den tidligere Vestre Landsret i Viborg en definitiv transformation fra retsbygning til museum. I knap 100 år fungerede arkitekt Kristoffer Varmings smukke bygningsværk i dansk herregårdsstil som den ene af Danmarks to landsretter. I 2014 flyttede Vestre Landsret så til et nyt, større og moderne domicil på østsiden af Viborg-søerne. Få år senere købte Viborg Kommune den forladte landsretsbygning i Domkirkekvarteret med det formål at flytte Viborg Museum dertil og få skabt en ny fortælling om Viborg og byens danmarkshistoriske betydning.


Det store museumsprojekt er delt i to dele. Viborg Kommune tager sig af bygningstransformationen, mens Viborg Museum står for udvikling af nye udstillinger. Det forberedende arbejde med det nye museum har stået på i flere år. Byggeprojektet har Viborg Kommune lagt i hænderne på totalrådgiver Rønnow Arkitekter, der har norske Reiulf Ramstad Arkitekter og EKJ Rådgivende Ingeniører med på holdet. I september 2023 er projektet nået så langt, at håndværkerne kan gå i gang. Transformationen skal nu effektueres.


Den gamle retsbygning kommer til at undergå markante forandringer. Et fremtidssikret museum med høje ambitioner om at præsentere udstillinger af høj attraktionsværdi og med brug af moderne teknologi stiller høje krav til en bygning, der oprindeligt var tænkt til domstolsbrug i 1920. Ikke mindst det at skabe tilgængelighed for alle er udfordrende i en bygning som denne.


Netop tilgængelighed er årsagen til bygningens største forandring: Et nyt indgangsparti i østfløjen. Hidtil har man entreret bygningen gennem et klassisk indgangsparti midt i bygningen. Men her kan der ikke skabes tilgængelighed uden at inddrage 2-3 af bygningens historisk betydningsfulde retssale. Så for ikke at gøre vold på bygningens egen kulturarv, der desuden har stor symbolsk betydning for Viborgs 1000-årige historie, bevares den gamle indgang, men blot som et historisk bygningselement. Det nye indgangsparti er i sin udformning løst enkelt og fint, uden at facaden kommer til at lide under den ændrede anvendelse, og inde i bygningen bliver museets gæster mødt af en skulpturel trappe, der forbinder de forskellige niveauer i bygningen.


I august 2024 afleveres en færdigrenoveret bygning. Viborg Museums sideløbende proces med udstillingsproduktion når da sin realiseringsfase, idet udstillingerne skal bygges op på de ca. 1.200 m2 udstillingsareal i to etager. Det arbejde forventes at være afsluttet medio 2025, hvor det nye Museum Wibergis kan indvies.

Viborg Kommune er bygherre på renoveringen af bygningen, mens følgende fonde har doneret midler til udviklingen af udstillingerne: Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, Augustinusfonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Nordea-fonden, Ole Kirk’s Fond, Knud Højgaards Fond, Jyllands-Postens Fond, Ege Fonden, Gangstedfonden, Viborg Innovation Fond  og Viborg Borger og Haandværkerforening.

 

  

Illustrationer: Reiulf Ramstad Arkitekter