RUNDSVISNING I UDGRAVNINGEN SCT. MIKKELS KIRKEGÅRD - Viborg Museum

Arkæologi

ARKÆOLOGI OG LOVEN

Ved byggemodninger, tracégravninger, råstofindvindinger, naturgenopretninger og mange andre jordarbejder, går museet ind i hvert enkelt tilfælde og vurderer, om der er behov for en arkæologisk forundersøgelse og egentlig undersøgelse.

DETEKTORBRUG OG DANEFÆ

Genstande fra oldtid, middelalder og nyere tid har en kulturhistorisk værdi. Derfor bør du kontakte dit lokale museum, hvis du mener at have fundet en genstand, der har en historie at fortælle. På museet bliver genstanden vurderet, bestemt og registreret.

KULTURHISTORISKE RAPPORTER

Efter afslutningen af en arkæologisk undersøgelse udarbejdes altid en udgravningsrapport (den faglige dokumentation) samt en kulturhistorisk rapport til bygherren. Den kulturhistoriske rapport giver en oversigt over undersøgelsens forløb og resultater, samt sætt...

MÅNEDENS FUND

Her kan du læse om månedens fund på Viborg Museum.

SCT. MIKKELS KIRKEGÅRD

Udgravningen af den middelalderlige Sct. Mikkels Kirke og Kirkegård begyndte den 1. marts 2024 forud for byggeriet af ny psykiatrisk afdeling ved Søndersøparken.

GÅDEFULDE STENDYNGEGRAVE

Viborg Museum har i 2022 udgravet 42 stendyngegrave fra stenalderen. Læs om resultaterne her.

LUNDHØJE

Viborg Museum har i 2021 foretaget arkæologiske undersøgelser af gravhøjen Lundhøje ved Gullev. Læs om resultaterne her.

TOFTUM NÆS

Viborg Museum har nu foretaget nye undersøgelser på Toftum Næs.

GAARDSDAL DEPOT

Viborg Museum udgravede i 2020 i samarbejde med finder og detektorfører Amund Segerhard et bronzealderdepot med fornemme kvindesmykker ved Gaardsdal. Her kan du læse mere om fundet og resultaterne af undersøgelser i forbindelse med udgravningen.

UDGRAVNINGEN I ARNBJERG

Forud for byggemodning i den nye bydel Arnbjerg foretog Viborg Museum udgravninger i 2018 og 2019. Her på siden kan du læse historier om fund fra udgravningerne.

ØSTER KØLSEN

Ved Øster Kølsen har Viborg Museum undersøgt en bebyggelse fra ældre jernalder, som har været delvist omkranset af et grøftforløb. Læs mere om historikken og resultaterne her.

RUNDSVISNING I UDGRAVNINGEN SCT. MIKKELS KIRKEGÅRD

Rundvisning

Rundvisning i udgravningen Sct. Mikkels Kirkegård

 

Nu er der mulighed for at komme og se den store udgravning af Sct. Mikkels Kirkegård. Siden marts har 10 arkæologer fra Viborg Museum udgravet grave og skeletter fra den middelalderlige kirkegård, forud for byggeriet af det nye psykiatrihospital. Det er den største kirkegårdsgravning i museets historie, og vi forventer at finde omkring 4000 grave fra en periode på ca. 800 år, flere af dem med bevarede skeletter. Kom og hør mere om projektet, arkæologernes arbejde, og hvad vi har undersøgt indtil nu.

Udgravningen løber indtil efteråret, og der vil løbende komme flere datoer for rundvisninger, som vil blive offentliggjort her på siden.

 

HVORNÅR: Tirsdag d. 6. august kl. 16.30-17.30

HVEM: Arkæologer Ida Westh Hansen og Lars Agersnap Larsen

MØDESTED: Parkeringspladsen ved Klinikhuset, Ll. Sct. Mikkels Gade 4

PRAKTISK: Husk fornuftigt fodtøj, der passer til vejret.

Det er gratis at deltage, og der er ingen tilmelding.