Hvis brosten kunne tale - Viborg Museum

Hvis brosten kunne tale - et pilotprojekt støttet af Region Midtjylland

Hen over sommeren 2021 vil turister og viborgensere kunne opleve et formidlingsprojekt, som formidler de historiske byrum i Viborg. Viborg Museum har nemlig sammen med Aarhus Stadsarkiv fået positivt tilsagn på en ansøgning til Region Midtjylland til et formidlingsprojekt for byrumsformidling.

I forbindelse med udarbejdelse af museets kommende udstillinger er det ambitionen, at de permanente udstillinger i højere grad skal sammentænkes med den kommende formidling i byrummet. Når turister og byens borgere bevæger sig rundt i domkirkekvarteret og den øvrige historiske bykerne, skal historien i højere grad være synlig og tilgængelig. På Viborg Museum ønsker vi at formidle historien, der hvor den rent faktisk har fundet sted, og vi ønsker at udnytte den enorme styrke, den stedbundne historie besidder. At befinde sig i byrummet og opleve historien åbne sig netop der, hvor den har fundet sted, skaber en unik nærhed med en svunden tid og en stærk autentisk oplevelse.

Som en del af forberedelserne til det nye museum sendte vi derfor i efteråret sammen med Aarhus Stadsarkiv, der også ønsker at udvikle formidlingen af byrummene i Aarhus, en ansøgning afsted til Region Midtjyllands kulturpulje til et pilotprojekt for netop formidling i byrummet. I pilotprojektet skal vi dette forår udvikle et koncept for, hvordan byers store og små historier kan formidles i de byrum, hvor de er fundet sted og på en måde, der gør aktiviteten tryg og sikker for udsatte borgere. Konceptet skal indeholde konkrete og afprøvede forslag til formidlende installationer, som har høj æstetisk kvalitet, er tilgængelige for alle, er tilpasset målgruppen og i øvrigt tilpasset byrummenes iboende kvaliteter.