Fantaster på heden

Kongenshus Mindepark for hedens opdyrkere blev indviet i 1953. År 1800 dækkede lyngheder næsten 1 million hektar af Danmarks jord. Knap 150 år senere havde seje hedebønder opdyrket det meste. Navnene på de fremmeste af disse er hugget i sten i mindeparken, som ligger i et dalstrøg på Kongenshus Hede.

39 tonstunge herredssten er rejst i række med sognesten liggende imellem. Parken ligger på den godt 1.200 hektar store Kongenhus Hede, som er den sidste rest af Alheden. Mindeparken på lyngheden ligger knap 10 km nord for Karup.

Kongenshus Hede

Mennesket har gjort mange fantasifulde forsøg på at udnytte naturen. Kongenshus Hede blev i 1913 skueplads for et usædvanligt menageri. Rigmanden Hans Dall købte heden og indhegnede den med svært vildthegn. I Nordsverige hentede han nogle hundrede rener, og til at passe dyrene ansatte han sameren Norrfjeld og hans kone Sara.

Den skindklædte samerfamilie indrettede sig i et medbragt telt. Dall byggede en hovedbygning, det nuværende Kongenshus Hotel, opførte vandtårne og rejste udsigtstårne, så han kunne holde udkig med de store flokke af rener. Efter få år blev renflokken imidlertid ramt af en smitsom sygdom, og fra 1918 blev dyrene efterhånden eksporteret som mad til det hungrende Tyskland.