Ved Sparekassens 25-års jubilæum i 1853 skænkede den et efter datidens forhold meget stort beløb til hedens beplantning. En af plantagerne kom til at hedde “Undallslund”, idet den blev navngivet efter daværende fængselsinspektør, major og kammerherre Laurits Chr. von Undall (1785-1861), der var formand for sparekassens direktion og en af sparekassens medstiftere i 1828.

Til plantningsarbejdet stillede fængselsinspektør Undall en del af tugthusets fanger til rådighed. Viborg Garnison fik i 1865 arealer til skydebaner i Undallslund stillet til rådighed, men da de lå for tæt på beboede områder, købte kommunen i 1871 de pågældende arealer og beplantede dem. Under besættelsen blev dette område overtaget af den tyske værnemagt, og det var også her, at henrettelserne af de dødsdømte landsforrædere fandt sted mellem 1946 og 1947. Her blev 17 personer skudt.

 Undallslund var i 1990 på ca. 245 ha., men er i stadig vækst. Ved indgangen til skoven fra Kirkebækvej ligger en pavillon opkaldt efter kaptajn Undall, som benyttes af Viborg Skydeselskab.