Nu får skoletjenesten nyt liv - Viborg Museum
Formidling i Haldladen

Nu får skoletjenesten nyt liv

 

I årene, der går mellem nedlukningen af det gamle Viborg Museum på Hjultorvet og åbningen af det nye bymuseum i Domkirkekvarteret, har vores skoletjeneste kørt på lavt blus. Men nu får piben en anden lyd, for 1. august 2022 ansatte vi en ny skolekonsulent, Line Vennerstrøm Annesen, til at stå i spidsen for en ny skoletjeneste.

 

Line er uddannet lærer og kommer fra en stilling på Friskolen i Viborg, hvor hun har været ansat de seneste 15 år. Her har hun sideløbende med jobbet som underviser uddannet sig indenfor kunst og kulturformidling for børn og unge og bl.a. været med i projekter om at udvikle Viborg bibliotekernes StoryLab. Et projekt, der skulle styrke unges evner til at fortælle multimodale historier. Denne erfaring kan hun nu bringe i spil i genoplivningen af Viborg Museums skoletjeneste.

 

Skoletjenesten skal udvikles med et helt program af nye læringsforløb. I første omgang i tilknytning til De fem Halder, og senere i det nye bymuseum og på Hvolris Jernalderlandsby. På sigt er det tanken, at skoletjenesten skal udvikle og koordinere aktiviteter på alle museets besøgssteder og på en række kulturarvssteder i det åbne land. Visionen er at styrke børn og unge til livet som dannede individer og demokratiske medborgere. Og ikke mindst at give skolebørn en uforglemmelig historisk og lærerig oplevelse med Viborg Museum.  

 

Museets nye skoletjeneste og dens aktiviteter finansieres i en opstartsperiode af Augustinusfonden, Ole Kirk’s Fond og Nordea-fonden, hvorefter den bæres af et øget driftstilskud fra Viborg Kommune.

 

 Line Vennerstrøm Annesen, Skolekonsulent, Viborg Museum