Nye milepæle i 2019 mod et nyt bymuseum - Viborg Museum

Nye milepæle i 2019 i arbejdet mod et nyt bymuseum

 

I 2019 kommer Viborg Museum til at tage flere markante skridt i retningen mod et nyt og moderne bymuseum på Gråbrødre Kirke Stræde 3 i hjertet af Viborg.

 

Viborg Museums medarbejdere har haft travlt i 2018. Året har budt på flere store udstillinger, mange arkæologiske udgravninger, flytning af museets samlinger til nye lokaler på Tagtækkervej og det fortsatte arbejde med at udvikle et nyt bymuseum. I det nye år fortsætter Viborg Museum med at have mange opgaver på afkrydsningslisten, men i 2019 bliver udviklingen af Nyt Viborg Museum den altoverskyggende hovedopgave.


Totalrådgiver er valgt
Viborg Museum og Viborg Kommune har indgået et samarbejde med Rønnow Arkitekter A/S, der kommer til at rådgive i alle faser af renoveringen af den tidligere landsretsbygning. Arkitektfirmaets primære kerneområder er kulturarv og læringsmiljøer. Firmaets erfaring med bevaring og udvikling af historiske bygninger og miljøer har været medvirkende årsag til, at valget faldt på Rønnow Arkitekter A/S.


Nyansat arkitekt skal udvikle udstillingsprojektet

I november tiltrådte Viborg Museums nye medarbejder Ivan Fuusgaard Sørensen stillingen som udstillingsarkitekt. Ivan er uddannet fra Arkitektskolen i Aarhus og kommer fra en stilling som tegnestue-arkitekt. Her har han arbejdet i krydsfeltet mellem arkitektur og indretning. Denne erfaring kan han bringe i spil i hele tilblivelsesprocessen af de fremtidige udstillinger til Nyt Viborg Museum.


”Det er en unik mulighed for mig at starte som arkitekt på Viborg Museum og være en del af hele arbejdet omkring de nye udstillinger og være med til at realisere visionen for Nyt Viborg Museum, udtaler Ivan Fuusgaard Sørensen.


Ivan Fuusgaard Sørensen skal sammen med museumschef Brian Wiborg og museumsinspektør Rikke Johansen Smidt være garant for, at museets vision bliver tydeligt aflæseligt i renoveringen af bygningen.


Formidling, rum og udstillingsdesign i fokus

Projektgruppen begynder i det nye år at arbejde rummeligt med den tidligere landsretsbygning. Sammen med Rønnov Arkitekter A/S skal gruppen identificere og indarbejde nogle af de kvaliteter, bygningens rum har, i den kommende udstilling. Bygningens tidligere funktion som landsret er også en væsentlig del af den formidling, der kommer til at være i det nye museum.


Nøglemedarbejdere fra Viborg Museum vil i starten af det nye år desuden gå i gang med at indsamle det grundmateriale, der i den nye udstilling skal bruges til at fortælle Viborgs tusindårige historie. Kernefortællingen i udstillingen er dermed lagt fast, men der vil også blive brugt tid på at finde de helt rigtige vinkler på byens historie. Skal et bryllup under et Snapsting eksempelvis i fokus, eller hvordan skal mordet i Finderup Lade spille en markant rolle i den nye udstilling?


Mange beslutninger skal træffes – herunder også hvordan formidlingen skal designes i selve udstillingen. Projektgruppen kommer derfor i det nye år også til at bruge tid på at identificere andre opgavefelter, hvor eksterne samarbejdspartnere skal i spil i opbygningen af det nye museum. Eksempelvis ligger der en meget stor opgave med at finde gode digitale virkemidler i forhold til at formidle historien. Det vil være en opgave, der skal løftes af eksterne samarbejdspartnere.


Inspiration og erfaringsudveksling er et must

Der er brug for, at projektgruppen suger så megen inspiration og viden om nye udstillingsteknikker til sig som muligt. Udover besøg hos LEGO House i Billund og diverse nye udstillinger herhjemme, er der planlagt to inspirationsture til hhv. Paris og Amsterdam i første kvartal for at skærpe sanserne, ideudvikle og hente inspiration i andres vellykkede virkemidler i forskellige kulturelle oplevelser.

 

Ny medarbejder på Nyt Viborg Museum:

Udstillingsarkitekt Ivan Fuusgaard Sørensen

 

BILLEDSERIE FRA DET KOMMENDE NYT VIBORG MUSEUM

- før renoveringen af den tidligere landsretsbygning går i gang

 

Udsigt til domkirken fra Nyt Viborg Museum

Hall i Nyt Viborg Museum

Smuk trappeopgang i Nyt Viborg Museum

Træpaneler i en af de tidligere retssale i Nyt Viborg Museum

Tidligere landsret - snart Nyt Viborg Museum

Fotograf: @lotteleemoeller