Hvad samler vi på - Viborg Museum

Samlingen på Viborg Museum

Samlingen på Viborg Museum

Formidling og bevaring af historien

Hvad samler vi på?

Dokumentation af Viborgs historie

Indlevering af genstande til Viborg Museum

Sådan indleverer du genstande til museet

Adgang til Museernes Samlinger

Adgang til Museernes Samlinger

Hvad samler vi på?

Viborg Museum er forpligtet på at dokumentere Viborg Kommunes historie. Derfor indsamler vi genstande, som kan bidrage til vores viden om dette områdes historie. Udviklingen af vores samling følger udviklingen af vores forskning og formidling. Hvert 4.-5. år udarbejder vi en ny strategi på Viborg Museum, hvor vi prioriterer særlige områder inden for forskning og formidling og dermed også for indsamling. Du kan se den aktuelle strategi her.

Museets arkæologer bidrager også løbende med nye fund til samlingen via udgravninger i Viborg Kommune.

Kulturstyrelsen er i de senere år begyndt at se kritisk på de statsanerkendte museers samlinger og mange er blevet bedt om at udskille genstande fra samlingerne, som ikke opfylder krav om f.eks. den lokale tilknytning, ansvarsområde eller god bevaringstilstand.