Hvad samler vi på? - Viborg Museum

Samlingen på Viborg Museum

Konservering og bevaring

Konservering og bevaring

Hvad samler vi på?

Hvad samler vi på?

Indlevering af ting til museet

Sådan indleverer du genstande til museet

Adgang til Museernes Samlinger

Adgang til Museernes Samlinger

Hvad samler vi på?

Vores samling er det, som definerer os som museum. Vi dokumenterer kulturhistorien ved hjælp af genstande, beretninger og arkivalier. For at opnå statsanerkendelse i Danmark er museet forpligtet på at indsamle, registrere, forske, bevare og formidle kulturarv inden for vores geografiske ansvarsområde.

Viborg Museum er forpligtet på at dokumentere Viborg Kommunes historie gennem de sidste 12.000 år. Derfor indsamler vi genstande, som kan bidrage til vores viden om dette områdes historie.

Vi laver aktiv indsamling, hvis vi ønsker at dokumentere en bestemt hændelse eller aktivitet. I 2016 fotodokumenterede vi eksempelvis en gård, der har været i samme familie gennem 3 generationer og som nu står for nedrivning.

Gården, dens indbo og omgivelserne blev fotograferet. Lokalhistorisk Arkiv har indsamlet arkivalier (brev, regnskaber o.lign.) og museet har indlemmet enkelte genstande fra gården i samlingen, genstande som har været typiske for netop dette sted.  

Vi har særlig fokus på tekstilindustri i området og indsamler løbende genstande med tilknytning til de lokale tekstilvirksomheder Asani og Scanlace.

Kulturstyrelsen er i de senere år begyndt at se kritisk på de statsanerkendte museers samlinger og mange er blevet bedt om at udskille genstande fra samlingerne, som ikke opfylder krav om f.eks. den lokale tilknytning, ansvarsområde eller god bevaringstilstand.

På Viborg Museum har vi registreret omkring 110000 genstande.