Samlingen på Viborg Museum - Viborg Museum

Samlingen på Viborg Museum

Samlingen på Viborg Museum

Formidling og bevaring af historien

Hvad samler vi på?

Dokumentation af Viborgs historie

Indlevering af genstande til Viborg Museum

Sådan indleverer du genstande til museet

Adgang til Museernes Samlinger

Adgang til Museernes Samlinger

Samlingen på viborg museum

Samlingerne udgør rygraden på museerne og er vores fælles hukommelse. På Viborg Museum består samlingen er cirka 130.000 museumsgenstande og arkivalier. De opbevares på museets magasin, og tilsammen dækker de en periode på 12.000 års historie. Det er genstande, som har været brugt inden for museets ansvarsområde, dvs. Viborg Kommune.

Vores mål med samlingen er at dokumentere og bevare historien og at bringe samlingen i spil i vores formidlings- og forskningsprojekter.

Museet tilstræber et højt niveau inden for samlingsforvaltning. Det indbefatter klimastyring, digitalisering af samlingen, fotografering af alle genstandene og et optimeret kompaktreolsystem. Viborg Museum har ansat en samlingsansvarlig konservator, som varetager og driver disse opgaver.

Den samlingsansvarlige deltager ofte i museets formidling. På magasinet har vi indrettet et formidlingsrum, som kan bruges af både skolegrupper og andre grupper. Her kan gæsterne få mulighed for at komme tættere på samlingsarbejdet og på de genstande og arkivalier, som ikke er udstillet.

Kontakt konservator Margit Petersen, hvis du har spørgsmål til museets samling, bevaring eller opbevaring. Skriv til map@viborg.dk eller ring til 87873808.