Konservering og bevaring - Viborg Museum

Samlingen på Viborg Museum

Konservering og bevaring

Konservering og bevaring

Hvad samler vi på?

Hvad samler vi på?

Indlevering af ting til museet

Sådan indleverer du genstande til museet

Adgang til Museernes Samlinger

Adgang til Museernes Samlinger

Konservering og bevaring

Når en genstand er blevet en del af museets samling, er vi forpligtede på at bevare den. Vel at bemærke i en stand, så genstanden kan bruges til at formilde det stykke kultur og historie, den har været en del af. Det er museets konservator, som varetager denne opgave.

Konservatoren rengør genstandene, med respekt for det slid og den snavs, som fortæller noget om genstandens brug og funktion. Måske skal der fjernes noget rust eller ir, så man kan se, hvordan genstanden oprindelig så ud.

Af og til skal et lag smuds eller tobaksrøg renses væk, så man kan se, hvordan den så ud som ny. Ind i mellem skal tingene have en stabiliserende behandling. Det kan være, at tingene skal limes, eller at det er nødvendigt at fremstille nye enkelt dele for at give genstanden helhed.

Bevaring handler også om at udstille genstandene på en måde, så de ikke nedbrydes. Det handler om rigtige monteringer, og om at undgå fugt og for meget lys.

Uanset hvilken skade der evt. sker på genstandene, er det stort set umuligt at restaurere eller konservere en genstand, så skaden ikke ses. Derfor der præventiv bevaring en meget vigtig del af bevaringsarbejdet. Det handler om at have gode magasinforhold med stabilt klima, skadedyrssikring og korrekt emballering af tingene.

Opbevaring

Viborg Museum har sin samling opbevaret i rene klimastyrede magasiner. I 2017 flytter vi samlingen til nye magasiner, hvor alle genstande behandles med frysning ved -40 gr. C for at sikre mod skadedyrs angreb. Samlingen placeres i kompaktreoler og på paller i system, så det er nemt at finde de enkelte genstande.

 

Kontakt Margit Petersen, som er konservator på Viborg Museum, hvis du har spørgsmål til museets samling, bevaring eller opbevaring:map@viborg.dk eller 87873808