To gamle lovbøger på Nyt Viborg Museum - Viborg Museum

Hjælp til køb af sjældne, historiske lovbøger til Viborg Museum 
Tak til Leoni Advokater


Når det nye Viborg Museum åbner i Vestre Landsrets tidligere domicil i Viborgs domkirkekvarter, bliver det med udstillinger på internationalt niveau. Museet skal formidle Danmarkshistorien, som den har udfoldet sig i Viborg gennem 1.000 år. Det handler om konge, kirke og ret.
Retshistorien er helt central i Viborgs historie, og Viborg skylder sin eksistens og danmarkshistoriske betydning til det landsting, som vikingerne i sin tid placerede på bakken over søerne. Derfor får retshistorien også megen plads i det nye Viborg Museums udstillinger.

Lovbøger til Viborg Museum
Retshistoriens fundament er historien om retsreglerne og historien om lovgivningen. Danmarkshistoriens første samlede lovbøger var de såkaldte landskabslove, der blev nedskrevet i 1200-tallet. Den mest kendte af disse er Jydske Lov, der blev givet af Valdemar Sejr i 1241. Jydske Lov var gældende for Jylland og Fyn, der i middelalderen var et selvstændigt retsområde med landstinget i Viborg som juridisk knudepunkt. Jydske Lovs levetid var bemærkelsesværdig lang, og da bogtrykkerkunsten gjorde sit indtog, blev de gamle håndskrevne manuskripter afløst af trykte manuskripter. De trykte udgaver blev indbundet sammen med supplerende lovgivning, der var udgået fra kongemagten i århundrederne efter Valdemar Sejr. I 1683 udkom Danske Lov for første gang. Det var én samlet lovbog, som erstattede de gamle landskabslove. 

I sensommeren 2020 fik Viborg Museum mulighed for at erhverve to gamle lovbøger fra henholdsvis 1500- og 1600-tallet hos Antikvariatet Herman H. J. Lynge & Søn i København. Og med et generøst sponsorat fra Leoni Advokater i Viborg er begge bøger nu indkøbt, og de vil blive levende formidlet i de retshistoriske udstillinger på fremtidens Viborg Museum.

Her følger en beskrivelse af de to bøger:

Jydske Lov m.v., Matz Vingaard 1590
En af disse første trykte udgaver af Jydske Lov udkom i 1590. Den blev trykt på Matz Vingaards værksted i København. Formynderregeringen på vegne af Christian IV havde erfaret, at der i landet var en stor mangel på eksemplarer af lovbogen og havde derfor taget initiativ til udgivelsen. Ved udgivelsen var den gamle tekst blevet revideret, men selve indholdet var ikke ændret. Udgaven blev indbundet sammen med en række senere recesser og er derfor en samlet udgivelse af gældende ret år 1590.

Det eksemplar, Viborg Museum har fået mulighed for at erhverve, er en sjælden udgave i original indbinding. En del eksemplarer af lovbogen er i tidens løb blevet ombundet, men det pågældende eksemplar er et velbevaret og samtidigt helpergamentsbind med tryk og med rester af originale lukkestroppe.

Danske Lov 1683
Christian V’s Danske Lov udkom i 1683 – tre år efter indførelsen af enevælden i Danmark. Den er en milepæl i dansk rets- og lovhistorie, idet den er den første samlede lovbog for hele kongeriget. Danske Lov afløste med andre ord de ældre landskabslove og recesser og gav for første gang retsenhed i hele Danmark.

Det eksemplar, Viborg Museum har fået mulighed for at erhverve, er en førsteudgave fra 1683. Det er ovenikøbet et af de sjældne ’store’ eksemplarer på tykt papir og med brede marginer. Der er tale om en samtidig indbinding med to intakte lukkestroppe af skind med flotte messingbeslag. Ryggen er smukt fornyet i original stil med rig forgyldning. Både for og bagside prydes af Chr. V’s store monogram i guld.