Et frugtbart møde med Arsenalet

Viborg Museum udfordrer i løbet af foråret en gruppe kreative mennesker fra Arsenalet i Viborg. De skal komme med gode bud på, hvordan animation kan giver gæster en bedre og sjovere museumsoplevelse. 


Ivan Fuusgaard Sørensen og Rikke Johansen Smidt fra Viborg Museum er for tiden ved at undersøge, hvilke eksterne samarbejdspartnere museet har brug for at koble på processen med opbygningen af et helt nyt museum og på udstillingerne om de sidste 1.000 års historie i Viborg. Derfor mødtes de tirsdag den 5. februar med 16 gode folk fra Arsenalet i Viborg. 

Animation er en vigtig brik i nyt museum

Arsenalet er et Creative Company Cluster - altså et sted, hvor kreative virksomheder kan virke og vokse sammen. Målet med mødet var at lære hinandens arbejde og kompetencer bedre at kende. Netop animatorer, spiludviklere og filmproducenter får museet med sikkerhed brug for hjælp fra i opbygningen af udstillingerne i det nye bymuseum. Og det er præcis den slags virksomheder, vi finder på Arsenalet.

Indledende øvelser

Mødet foregik i vores nye museumsbygning - den tidligere Vestre Landsret i Domkirkekvarteret. Formiddagen gik med en tur rundt i bygningen. Rikke og Ivan fortalte om, hvad museets medarbejdere allerede ved omkring formidlingen af de sidste 1.000 års Viborghistorie. Bagefter fortalte Rikke og Ivan helt kort om, hvad arbejdsgruppen har fokus på nu, og om hvad arbejdet med de nye udstillinger går ud på i år. De 16 nysgerrige deltagere fra Arsenalet spurgte ind til detaljer i processen. Formiddagen sluttede af med at ridse op, hvilke workshopmøder vi har planlagt sammen med Arsenalet i løbet af foråret.

Forårets opgaver

Ved et møde den 27. marts vil Viborg Museum præsentere en opgave for deltagerne – en historisk case – som deltagerne kan prøve at arbejde med i forhold til f.eks. storytelling, udtryk, og personkarakteristikker. På et nyt møde i maj præsenterer museet en opgave omkring vejvisning - også kaldet way-finding - på det nye museum. Her kommer vi bl.a. til at spørge om, hvordan animation kan være med til at hjælpe gæsten rundt i de nye udstillinger. Vi er blevet enige om netop de to emner til workshopmøderne, fordi de emner kan hjælpe museet til et større indblik i brug af digital formidling - både i forhold til historisk materiale og i forhold til museumsoplevelsen generelt.

I efteråret kommer konkrete opgaver på bordet

De to næste workshopmøder skal, lige som mødet den 5. februar, hjælpe Arsenalets virksomheder med at forstå museets arbejdsfelt. Workshopmøderne skal også hjælpe museet med at kende til de kompetencer, som virksomhederne på Arsenalet sidder med. Først i efteråret 2019 stiller museet egentlige opgaver, som virksomhederne kan byde ind på.