Glemmer du, så husker jeg - Viborg Museum
Glemmer du,
så husker jeg

Projektet er afsluttet

Glemmer du, så husker jeg

OBS! Projektet er afsluttet


Projektet blev gennemført med tilskud fra ”Pulje til kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter til sårbare, udsatte og ældre under corona-krisen".

Projekt ”Glemmer du, så husker jeg” er nu afsluttet. Hundrede rammer og tusind fotos blev til ti egnshistoriske udstillinger ophængt på fem plejecentre, i fire forsamlingshuse og i Sundhedscenter Viborg. Dertil blev der afholdt 25 erindringscafeer. Det har været en stor fornøjelse at kunne mødes med mange borgere på trods af restriktionerne, - at vække minder og dele dem med hinanden.


Se filmen om projektet her:PROJEKTETS BAGGRUND
Viborg Museum ansøgte og fik bevilliget 143.000 kr. fra Slots- og Kulturstyrelsen pulje til kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter til sårbare, udsatte og ældre under corona-krisen. Midlerne skulle bruges til projektet: Glemmer du så husker jeg. Ti mindre egnshistoriske fotoudstillinger blev hængt op på fem udvalgte plejehjem, fire forsamlingshuse samt i Sundhedscenter Viborg. Formålet var kort sagt: At vække minder og give næring til livsglæde.