Kursen er sat mod Nyt Viborg Museum - Viborg Museum

Kursen er sat mod Nyt Viborg Museum

 

Efter et par turbulente år i arbejdet med at skabe et nyt bymuseum i Viborgs tidligere Vestre Landsret, er arbejdet nu atter kommet på sporet. Udfordringer med at skabe den fornødne tilgængelighed i bygningen og et nedslidt varmesystem gjorde, at Viborg Kommune i efteråret 2021 bevilgede ekstra 10 mio. kr. til ombygningen af Vestre Landsret. Siden har totalrådgiveren, Rønnow Arkitekter, genoptaget processen med at forandre den over 100 år smukke bygning til et moderne museum.

 

Status er nu, at Viborg Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg på deres seneste møde den 22. marts godkendte det dispositionsforslag, som Rønnow Arkitekter har udarbejdet for hele ombygningsprojektet. Det indeholder grundprincipperne for bygningens fremtidige anvendelse, herunder et nyt indgangsparti og løsninger på dels krav om tilgængelighed, dels museets ønsker til bygningens flow og rumsammenhæng.

 

Projektet har således været sat på pause i ca. 2 år, men nu skrider planen fremad igen. På museet har vi i den mellemliggende periode trådt vande ift. produktionen af nye udstillinger og gennemført andre projekter imens. Men nu genoptages også udstillingsproduktionen, så arbejdet med dette kan forløbe parallelt med ombygningen af den kommende museumsbygning.

 

Det er endnu for tidligt at melde noget ud om, hvornår det nye bymuseum åbner. Tidsplanen siger ultimo 2024 eller primo 2025 – om alt går vel. Der er flere synlige bump på vejen de kommende 1½ år, som vi gerne vil henover, inden vi melder et officielt åbningstidspunkt ud. Vigtigst er det, er arbejdet nu igen skrider fremad.

 

Er man interesseret, kan man finde Rønnows dispositionsplan på Viborg Kommunes hjemmeside. Det finder man i referatet fra KFU’s møde den 22. marts. Vi afvikler desuden rundvisninger i bygningen ifm. Snapsting til juni, og vi vil naturligvis løbende informere om projektets udvikling i nyhedsbreve, på sociale medier og ved diverse arrangementer.

 

Hvis man er en forening, netværk eller virksomhed, kan man også sagtens få museets chef til at komme ud og holde et oplæg om det kommende bymuseum og Domkirkekvarteret. Det er ganske gratis.

Kontakt os på vibmus@viborg.dk for en snak.