Mystiske grave ved Guldbækvej - Viborg Museum

Mystiske grave ved Guldbækvej

Viborg Museum udgraver i løbet af efteråret 2022 knap 50 såkaldte stendyngegrave ved Guldbækvej vest for Viborg. Stendyngegravene blev anlagt for cirka 5.000 år siden. I forhold til andre forhistoriske begravelser er denne gravtype forholdsvis undseelig. Alligevel mystificeres man let ved deres opbygning. Den består nemlig af en delvist nedgravet kærre, hvorpå den afdøde blev stedt til hvile med sin flintøkse eller mejsel. Foran kærren stod et forspand af to okser, der skulle trække vogntoget ind i efterlivet. Også disse var delvist nedgravet. Til slut blev hele graven dækket med sten, hvoraf navnet kommer.

De mange grave følger et vejforløb ved det, vi i dag kender som Guldbækvej, hvorfor gravpladsen nærmest opnår en paradeform i landskabet.

I de arkæologiske kredse har gravtypen stor anerkendelse for dens atypiske form, der involverer både dyr og mennesker. Velkendt er den dog ikke, da der på landsplan kun kendes 3-400 styk. Derfor er de knap 50 grave, vi udgraver i Viborg, en markant forøgelse, og i et omfang der ikke er udgravet siden 1960’erne.

Spørgsmålene rejser sig hurtigt ved en udgravning af denne karakter. Var det mon familie-klaner, der gravlagde deres døde i klynger over flere generationer? Var det et nyt folkefærd, der slog sig ned i Limfjordsområdet med denne nye gravskik, der hverken sås tidligere eller senere? Det er et par af de spørgsmål, vi arbejder hen mod at besvare under og efter udgravningen.