Pressemeddelelse om Demokratiets Byggesten - Viborg Museum

Pressemeddelelse

 

3,9 mio. kr. til at lære unge om demokratiets byggesten i Viborg

 Viborg Museum omdanner del af gamle Vestre Landsret til et læringscenter for retsstatens betydning. Nordea-fonden støtter med 3,9 mio. kr.

 

Kan du forestille dig at blive anklaget for en kriminel handling, og at den, som efterforsker sagen, også er den, der dømmer dig i en retssal? Sådan er det heldigvis ikke i Danmark, for i en demokratisk retsstat er politi og dommer adskilt i hver sin myndighed. Det er en del af de demokratiske rettigheder, man har som borger, men som ikke har en lang historie bag sig.

 

Nordea-fonden har bevilget 3.941.000 kroner til projektet ”Demokratiets Byggesten” på Viborg Museum. Her kommer bl.a. skole- og gymnasieelever til at tage livtag med nogle af de centrale spørgsmål i et moderne demokratisk samfund: Hvad er retfærdighed? Hvad er menneskerettigheder? Og hvordan fungerer en retsstat egentlig? Det skal klæde dem på til at blive aktive demokratiske medborgere.

 

”Viborgs historie handler om magt, og hvordan magten har udfoldet sig gennem konge, kirke og retsvæsen i 1000 år. Byens historie rummer derfor også en grundlæggende fortælling om den demokratiske retsstats opståen i Danmark, som er vigtig at kende til for de næste generationer”, fortæller museumschef ved Viborg Museum, Brian Wiborg, og fortsætter:

 

”Vi er privilegeret i Danmark og har et solidt demokrati. Men demokrati og retsstat er foranderligt, og derfor har vi som museum i en by som Viborg en stor forpligtelse til at formidle nogle af de helt grundlæggende principper ved demokrati og retsstat. Med støtten kan vi udvikle et nyt læringsprojekt, som vil nå mange børn og unge”.

 

Skyldig eller uskyldig? Børn og unge skal selv dømme

Projektet er et led i udviklingen af et helt nyt og ambitiøst bymuseum i Viborg. Det nye Viborg Museum skal åbne i en af retsstatens egne bygninger, den tidligere Vestre Landsret fra 1920 i Viborgs domkirkekvarter.

 Her vil museets fremtidige gæster kunne opleve Viborgs 1000-årige historie med kongehyldninger, mordet på Erik Klipping, Jyske Lov, reformationen i Danmark, Snapsting og en lang række andre fortællinger fra Danmarkshistorien med tilknytning til Viborg.

 

Støtten fra Nordea-fonden vil museet anvende til at bringe Danmarks demokratiske kulmination i spil. Det vil ske i et omfattende læringsprogram for skoler og ungdomsuddannelser og i to udstillingsrum. Det ene udstillingsrum er den imposante nævningesal, som bliver til et videns- og oplevelsesrum baseret på retssalens 100-årige funktion og de demokratiske byggesten, som findes i Viborgs historie. Det andet er det tilhørende voteringsrum, hvor nævningene behandlede og voterede vedr. skyldsspørgsmålet i alvorlige kriminalsager. Her vil børn og unge selv få mulighed for at involvere sig i autentiske sager fra dansk retshistorie. 

 

”Demokratiets Byggesten bliver et relevant oplysnings- og dannelsestilbud til unge om demokratiets historie og retsstatens funktion. Vi håber, læringsprojektet vil give unge både ny viden og lyst til at deltage i samfundet og demokratiet,” siger Christine Paludan-Müller, uddelingschef i Nordea-fonden.

 

Fakta om projektet

- Projektet er tredelt: To udstillinger/læringsrum i Vestre Landsrets tidligere Nævningesal og Voteringsrum samt et læringsprogram med seks forløb.

- Det nye museum forventes at få 70.000 årlige gæster, hvoraf 15.000 er børn og unge, som deltager i Demokratiets Byggesten.

- Projektet skal gennemføres de kommende tre år. Læringscenter med tilbud til skoler og gymnasier vil være tilgængelig i slutningen af 2023.

 

Kontakt

Viborg Museum: Museumschef Brian Wiborg, 28561874, brwi@viborg.dk

Nordea-fonden: Kommunikationschef Tine Wickers, 2849 8480, tw@nordeafonden.dk

  

 

Med venlig hilsen

 

Brian Wiborg

Museumschef