Heibergs fuglesamling i kyndige hænder - Viborg Museum

Heibergs fuglesamling i kyndige hænder

 

Det er ikke nogen nem sag at tilse og nedpakke 447 udstoppede fugle og en meget stor samling af fugleæg. Det kræver kyndighed og hænder, der er skruet rigtigt på, så fuglene kan opbevares forsvarligt på museets nye magasin.

 

Den berømte læge P.W. Heiberg, der introducerede nye behandlingsformer og var med til at modernisere Viborg Sygehus, var også en ihærdig fuglesamler i fritiden. Sit otium tilbragte Heiberg på sin landejendom ”Petersdal” ved Hald Sø. Her nød han naturen, jagtens glæder og sin store fuglesamling, som efter hans død 1920 blev skænket til Viborg by.

I mange år har hans prægtige privatsamling af udstoppede fugle været udstillet i trappeopgangen på Viborg Museum, hvor de fascinerende fugle har fanget både børn og voksnes interesse. Som et led i Viborg Museums flytteproces er den spændende fuglesamling i løbet af foråret og sommeren blevet pakket ned.

Samlingsinspektør og konservator - Margit Petersen - fortæller i denne video om fuglesamlingen. Hun forklarer også, hvordan man pakker vingede væsner og skrøbelige æg ned, så der ikke sker skade på dem.

 

Se video om nedpakning af Heibergs fuglesamling

 

 

 

Lidt om lægen og fuglesamleren Peter Wilken Heiberg

Den berømte læge fra Viborg - P. W. Heiberg - blev i 1860 student fra Metropolitanskolen i København. Han begyndte straks at studere medicin. Heiberg fik universitets guldmedalje, men 29 år gammel valgte han alligevel en praktisk lægegerning efter at have erhvervet den medicinske doktorgrad i 1869.

I 1879 udnævntes Heiberg til overlæge ved sygehuset i Viborg, hvor han havde sit virke i de følgende 37 år. Han var tillige distriktslæge i Viborg og stiftsfysicus fra 1893 til 1915. Under hans ledelse voksede sygehuset, og nye behandlingsformer blev taget i brug. Heiberg var blandt de første, da foretog hjernekirurgi og operationer mod Basedows sygdom. Heiberg fratrådte netop som en ny stor udvidelse blev taget i brug, og sygehuset kunne efter tidens krav deles i en kirurgisk og en medicinsk-epidemisk afdeling.

 

Læs mere om Heiberg i Viborg Leksikon

 

Se Heibergs fugle digitalt på www.kulturarv.dk - Museernes Samlinger.

(Vælg "genstande" i boksen til højre)